enertec 1+2/2019 - Page 43

A B C D E F G sen mukaan. Tässä työssä voi hyvin hyödyntää jotain ammat- Remonttien yhteydessä on hyvä tarkastella myös energia­ tilaista, esimerkiksi kuntoarvion tai energiatodistuksen muo- tehokkuusasioita. Isoja ja pienempiäkin toimenpiteitä voi dossa.” tehdä esimerkiksi muiden taloyhtiön suurempien remonttien yhteydessä. Lista helpoista säästötoimista ”Taloyhtiössä voi olla muitakin isompia toimenpiteitä, Toimenpiteiden ei tarvitse olla massiivisia. Ainakin seuraavia esimerkiksi yläpohjan lisäeristäminen ja ikkunoiden vaihto, toimenpiteitä on helppo Heinaron mukaan tehdä taloyhtiössä mutta näitä on tehtävä nimenomaan suunnitellusti. Toki jos kuin taloyhtiössä. on joka tapauksessa isoja remontteja, joita on pakko tehdä, Selvitetään ikkunoiden kunto ja tarpeet tiivistykseen, huo- mioiden kuitenkin sen, että ikkunat saattavat toimia korvaus­ kannattaa energia-asiat ottaa niissäkin huomioon”, Heinaro toteaa. ilmareitteinä. Selvitetään ilmanvaihdon tyyppi, toiminta ja huolehditaan, Kiinteistöautomaatio on mahdollisuus että ilmanvaihtoon tehdään säännölliset kunnossapitotoimen­ Heinaro näkee myös kiinteistöautomaatiolla mahdollisuuksia piteet. Tarpeen mukaan ilmanvaihto voidaan joutua myös säästöihin ja energiatehokkuuteen. säätämään kohdilleen. Tarkistetaan lämmitysverkoston toiminta (huonelämpötilat, ”Kiinteistöautomaatiolla ohjataan talon eri järjestelmiä keskitetysti yhdestä paikasta, eli yhteen ohjausjärjestelmään patteriventtiilien toiminta sekä lämmityksen säätökäyrä). on liitetty kattavasti esimerkiksi ilmanvaihto, lämmitys, valais- Tarpeen mukaan vesikiertoista lämmitysverkostoa voidaan tus ja mahdolliset sulatuslämmitykset tai muut järjestelmät. joutua myös säätämään kohdilleen kokonaisuutena. Vaihtoehtoisesti siihen voidaan vielä liittää esimerkiksi huo- Tarkistetaan talon vedenkulutus ja hanojen vesivirtaamat vastaamaan suositustasoa ja tiedotetaan asukkaita heidän vedenkulutustottumuksien vaikutuksesta energiankulutukseen. Tarkistetaan erilaisten sähkölaitteiden toiminta, esimerkiksi neistokohtaista lämmityksen ohjausta ja mittausta.” Mistä sitten kiinteistöautomaation säästöt ja tehokkuus syntyvät? Siihenkin Heinarolla on vastauksia. ”Hyvin suunniteltu, kattava järjestelmä takaa tehokkuutta mahdolliset sulatuslämmitykset, yleisten tilojen valaistus, auto- ja esimerkiksi ilmanvaihdon ja lämmityksen toimintaa voi- lämmitykset tai talosaunan käyttöajat. daan ohjata paremmin yhteen. Toisaalta lämmitystä on mah- 1–2 /  2019  enertec 43