enertec 1+2/2019 - Page 42

Taloyhtiöt voivat tehdä paljonkin parantaakseen energiatehokkuuttaan. Selvää säästöä syntyy kiinteistöautomaatiolla, mutta myös pienillä toimenpiteillä. TALOYHTIÖT OVATKIN jo tarttuneet energiatehokkuuteen Selvitä lähtötilanne ja sen parantamiseen, vaikka parantamisen varaa on yhä. Harri Heinarolla onkin paljon neuvoja taloyhtiöille. Hän kehot- ”Kyllä taloyhtiöt ovat asiaan tarttuneet, toki edelleen taa ensiksi selvittämään taloyhtiön lähtötilanteen eli mitä on jo asioita voitaisiin tehdä enemmän. Meillä Motivassa toki teh- tehty ja mitä tarvitsisi vielä tehdä energiatehokkuuden paran- dään koko ajan töitä tämän eteen. Asia vaatii luonnollisesti tamiseksi. pitkäjänteistä työtä asioiden pitämiseksi keskustelussa ja myös Paljon riippuu hänen mielestään jo siitä, minkälaisia jär- käytännön tietoa sekä tukea ja neuvontaa kuluttajille”, ker- jestelmiä talossa on käytössä eli esimerkiksi onko kaukolämpö too energia­tehokkuuden asiantuntija Harri Heinaro Motivalta, vai muu lämmitysmuoto tai millainen ilmanvaihto on. joka tarjoaa kuluttajille tietoa ja maksutonta energianeuvontaa facebookissa Asiaa energiasta -sivuilla. 42 enertec   1–2 /  2019 ”Sanoisin, että on hyvä edetä suunnitelmallisesti ja selvit- tää ensin oman taloyhtiön lähtötilanne ja tehdä suunnitelmaa