enertec 1+2/2019 - Page 37

PALVELULIIKETOIMINTAAN TARVITAAN KOULUTUSTA TEKSTI: ARI MONONEN KUVAT: PIXABAY Teollisuuden kunnossapito ja muut tukitoiminnot ovat nykyisin entistä useammin ulkoistettua palvelutoimintaa – ja samalla työtä tietojärjestelmien parissa. Uusi tekniikka vaatii omanlaistaan osaamista. Suomessa tarvitaan lisää ajan tasalla olevaa koulutusta, jotta ammattilaisia riittää teollisuuden tulevaisuuden tarpeisiin. PARIN VIIME vuosikymmenen aikana monet valmistavan Kilpailuttamalla osien tai huoltotöiden valmistusta, yritys teollisuuden suuryritykset ovat päättäneet keskittyä liiketoi- saa kenties työvoimaa käyttöönsä aiempaa pienemmin kustan- minnassaan ennen kaikkea ydinosaamiseensa. Teollisuuden nuksin. Riskinä tosin voi olla tuotteiden tai palvelujen laadun tuki­toimintoja on pyritty mahdollisuuksien mukaan delegoi- kärsiminen – ainakin jos toimintoja ulkoistetaan sellaisiin mai- maan yrityksen ulkopuolisille toimijoille. hin, joissa työolot eivät ole kunnossa. Kunnossapito- ja muiden toimintojen ulkoistamisella hae- taan tyypillisesti säästöjä. Jos kaikkea toimintaan liittyvää ei Yrityksille tarjotaan monenlaista palvelua tarvitse kokonaan valmistaa, tarkastaa tai huoltaa itse, pää- Toisaalta alihankkijayrityksen näkökulmasta teollisuuden pal- tuotteiden valmistus voi nopeutua. Samalla yritys voi ehkä veluliiketoiminta saattaa olla yksi strateginen keino menestyä luopua vaikkapa varasto- tai huoltotiloistaan, mikä säästää teollisuuden muuttuneessa toimintaympäristössä. kiinteitä kustannuksia. Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) laati joitakin vuo- sia sitten selvityksen ’Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yri- tyksessä’. Selvityksen mukaan teollisuudelle tarjotaan muun muassa hankinta- ja testauspalveluita, osien ja varaosien val- ” mistusta, kunnossapitoa, laitteiden ja koneiden modernisointi- tarpeiden arviointia, käyttövalvontaa, vianetsintää, koulutusta, Teollisuuden laaduntarkkailua, takuupalveluita, työturvallisuuden valvontaa palveluliike­ erilaisia tuotekehityspalveluja voidaan ulkoistaa. toiminnassa on tyypillistä, että toiminta­ ympäristö muuttuu. sekä käytöstä poistettujen laitteiden romutuspalvelua. Myös Selvitys muun muassa toteaa, että palveluliiketoimintana tarjottava etädiagnostiikkaan perustuva laitteen kuntotarkkailu voi samalla kerätä laitteesta osien kulumiseen liittyvää tietoa. ”Tämä tieto voi olla arvokasta yritykselle osia toimittaville alihankkijoille. Lisäksi sellaiset palvelut, joihin liittyy laitteiden asentamista, tarkastustoimintaa tai materiaalilogistisia toimin- toja, tarjoavat erilaisia näkyvyys- ja tiedonkeruumahdollisuuk- sia monille yrityksen ulkopuolisille kumppaneille.” ”Teollisuuden palveluliiketoiminnassa on tyypillistä, että toimintaympäristö muuttuu ja sen seurauksena tulee tarvetta kehittää toimintoja jatkuvasti”, HAMK:n tutkimuksessa viita- taan IT-osaamisen merkitykseen. Lisäksi tarvitaan asiakas­ lähtöisyyttä. Myös juuri ilmestyneissä VTT:n palveluliiketoimintatutki- muksissa korostetaan tietojärjestelmiin liittyvän osaamisen tärkeyttä tulevaisuuden palveluliiketoiminnassa. 1–2 /  2019  enertec 37