enertec 1+2/2019 - Page 35

A Division of Exide Technologies ® GNB® INDUSTRIAL POWER EXIDE Technologies Oy Takkatie 21 • 00370 Helsinki Puh.+358 9 4154 5550, fax.+358 9 4154 5551 www.gnb-nordic.com sales-finland@eu.exide.com HEAVY By Exide Technologies www.exide.fi ” Asiakkaat odottavat Myrskyongelmiin varaudutaan ennalta yhä luotettavampaa myrskyt ja lumikuormat kaatavat puita linjoille johtoalueen sähkön saantia. ”Olemme systemaattisesti tehneet työtä sähköverkkojen toi- Maaseutuympäristössä sähkökatkot johtuvat usein siitä, että ulkopuolelta. ”Kun laki toimintavarmuudesta tuli voimaan, otimme käyt- töön uusia keinoja jakeluverkon häiriöiden ehkäisemiseksi”, Gylén mainitsee. Maakaapeloinnin ja verkostoautomaation määrää lisättiin. mintavarmuuden kehittämiseksi 2000-luvun alusta alkaen”, Myös johtokatujen vierellä olevia metsiä alettiin karsia tehoste- kertoo PKS Sähkönsiirto Oy:n toimitusjohtaja Arto Gylén. tusti, yhteistyössä maanomistajien kanssa. ”Maaseudulla olemme siirtäneet sähkölinjoja metsistä ”Johtokadun leveys on kymmenen metriä, mutta otamme teiden varsille ja taajamien runkoverkot saamme kaapeloi- nyt riskipuita pois tämän alueen ulkopuoleltakin sekä tarvit- tua vielä tämän vuosikymmenen aikana. Silloin ensimmäinen taessa levennämme puutonta aluetta johtojen läheisyydessä. vaihe toimintavarmuuslain tavoitteista on saatu täytetyksi.” Menettely on maanomistajille vapaaehtoinen, mutta 90 pro- Gylénin mukaan parannustoimia tehtäisiin, vaikka lain- säädäntö ei tarjoaisikaan keppiä ja porkkanaa sähköverkko­ yhtiöille. ”Asiakkaat odottavat yhä luotettavampaa sähkön saantia. senttia maanomistajista on toiminnassa mukana.” ”Kun vuonna 2011 Pohjois-Karjalassa oli laajoja myrskyjä, pahimmillaan lähes 50 prosenttia sähköasiakkaista kärsi sähkökatkoista. Vuonna 2017 vastaavassa tilanteessa Tietysti laki vaikuttaa nyt asioihin, koska siinä verkko­yhtiöille sähköttömien asiakkaiden määrä oli puolta pienempi. Lähes on asetettu tavoitteet ja aikarajat. PKS Sähkönsiirto Oy:n puolet asiakkaista on jo saatu säävarman verkon piiriin”, osalta asiat etenevät aikataulussa”, Gylén toteaa. Gylén iloitsee. n 1–2 /  2019  enertec 35