enertec 1+2/2019 - Page 25

Kattavan 5G-verkon avulla saadaan korkean tietoturval- lisuuden takaava langaton verkko minne tahansa Suomeen, esimerkiksi tehdasalueelle, satamaan tai rakennustyömaalle. Enää ei tarvita paikallisen WLAN-verkon tai kiinteän verkon asennusta ja ylläpitoa. Laitteet kytkeytyvät mobiilisti suoraan 5G-verkkoon. Tämä antaa paljon uusia mahdollisuuksia etä­ ohjaukselle ja etäohjattaville laitteille. Viipaloinnin avulla voidaan myös taata organisaatiokoh- tainen kapasiteetti. Tietyllä alueella osa verkon kapasiteetista voidaan antaa esimerkiksi alueella toimivan tehtaan käyt- töön, jolla on näin aina käytössään tarvitsemansa kapasi- teetti riippumatta siitä, mitä muualla verkossa tapahtuu. Kokonaan uusille alueille 5G nopeuttaa IoT-ratkaisujen leviämistä kokonaan uusille alueille. Esimerkiksi terveydenhoidossa sairaalalle voi viipaloida oman, nopean mobiiliverkon, jossa tulevaisuu- dessa vaikkapa robottiavusteinen tähystysleikkaus onnis- tuu ilman kirurgin fyysistä läsnäoloa. Sama pätee muidenkin koneiden etäohjaukseen tai älyliikenteeseen. Teollisuudessa esimerkiksi röntgen-, infrapuna- ja lämpökameran välittämä tieto saattaa olla yhtä tärkeä kuin HD-tasoinen optinen kuva kohteesta. 5G:n erittäin pienen vii- veen ansiosta on mahdollista kerätä reaaliaikaisesti suuria määriä dataa. Energiantuotannossa pienet sähköntuottajat voivat muodostaa virtuaalisen voimalaitoksen, jonka kautta kuka tahansa voi ryhtyä myymään ylijäänyttä sähköä. Lähivuosina 5G mahdollistaa uusien töiden tekemisen etänä. Esimerkiksi huoltoammateissa 5G-verkot jaksavat pyö- rittää erilaisia virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden sovelluksia, joiden avulla huoltotyöntekijä voi tulevaisuudessa auttaa korjaamaan laitteita ympäri maailmaa. Uusia sovellusmahdollisuuksia innovoidaan kovalla vauhdilla, mutta voi kestää vielä varsin pitkään ennen kuin niistä tulee todellisuutta. Tällä hetkellä pisimmälle ovat kehittyneet erilaiset 5G:n päälle rakentuvat IoT-ratkaisut, jotka on standardoitu jo aiemmin osana 4G-evoluutiota. Yhä useampi kone, rahtikontti ja auto on varustettu erilaisilla dataa tuottavilla sensoreilla. Verkon rakenteen muuttuminen pilvipalveluiden ja käyt- täjien vapaan liikkumisen kautta monimutkaistaa tietoturvaa. Verkon reunan suojaaminen ei riitä eikä suojausta voi tehdä enää pelkällä tilallisella palomuurilla. Tietoturva pitää tuoda verkkoihin ja palveluihin sisäänrakennettuna ominaisuutena. 5G:n myötä tietoverkoista tulee nykyistä vikasietoisem- pia, ja yhteyksiä voidaan varmentaa monilla eri teknolo­ gioilla. Tällöin yhden teknologian vikaantuminen ei aiheuta käyttökatkoa palveluihin tai vaikuta palvelun käyttäjä­ kokemukseen. Mobiilin perustana kiinteä kuituverkko 5G-teknologia tarjoaa suuria lupauksia, mutta lupausten lunastaminen edellyttää hyvin suuria investointeja myös kiin- 1–2 /  2019  enertec 25