enertec 1+2/2019 - Page 24

Verkkoliikenteessä on tulossa entistä nopeampaa ja samalla verkon tiedonsiirtokapasiteetti kasvaa ja viive vähenee, kun mobiilin tiedonsiirron 5G-teknologia otetaan käyttöön. TULLESSAAN 5G-VERKKO mullistaa perinteisiä tuotanto- prosesseja. Se avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia palvelui- hin, tehokkuuteen, koulutukseen ja turvallisuuteen. 5G-verkko mukautuu erilaisiin tarpeisiin. Sen avulla voidaan liittää suuri laitemäärä esineiden internetiin, tarjota erittäin matalan vii- veen palveluita tai erittäin suurta tiedonsiirtokapasiteettia. 5G on erinomainen alusta esineiden internetit (IoT)-ratkai- suille, joissa dataa kerätään tuotteista, laitteista, koneista tai käytännössä mistä tahansa, ja siirretään viiveettömästi teko- älyn tai muiden sovellusten analysoitavaksi sekä jatkojalostet- tavaksi. 5G toimii alustana myös muun muassa erilaisille tekoäly­ sovelluksille, lisätyn ja virtuaalitodellisuuden ratkaisuille ja itse- ohjautuville sekä etäohjattaville laitteille ja ajoneuvoille. Kehittyvää teknologiaa 5G on vielä kehittyvää teknologiaa. 5G-verkko rakennetaan ensi vaiheessa nykyisen 4G-verkon päälle. Nopeutta saadaan siirtymällä suurempiin taajuuksiin. 5G:n tärkein taajuusalue on 3,5 gigahertsiä. Käytännössä datanopeudet noin kymmenker- taistuvat. Huippunopeudet nousevat jopa gigabitteihin sekun- nissa. Alussa muutos näkyy erityisesti mobiililaitteiden data­ yhteyden huikeana nopeuden nousuna ja laadun parantumi- sena. Myös verkon vasteaika putoaa parhaimmillaan murto- osaan 4G:n viiveestä. Samoin yhteyksien energiatehokkuus paranee. Ensimmäiset 5G-pohjaiset langattomat reitittimet ja mobiili- laitteet otetaan käyttöön vuoden 2019 alkupuolella. Ensimmäi- set standardin mukaiset puhtaasti 5G-verkot eli standalone-ver- kot nähtäneen ensi vuosikymmenen alussa. Tavalliset kuluttajat ja liikkuva yhteisöllisyys hyötyvät uudis- tuksista, mutta ensisijaisesti 5G on kehitetty IoT:n tarpeisiin. Mullistuksia tuotanto- ja palveluprosesseihin Yksi suurimmista muutoksista 5G-teknologiassa on verkon vii- palointi eli slicing, joka mahdollistaa liikenteen eriyttämisen joustavasti. Viipaloinnin avulla voidaan taata tietyille käyttäjä- ryhmille tietty osa radiokaistasta ja tietyt viivebudjetit, joiden sisällä data pitää pystyä käsittelemään. Käytännössä muu lii- kenne väistää korkeammalle priorisoitua liikennettä. Viipalointi muuttaa tavan, jolla yritysverkkoja voi raken- taa. Yrityksille voi varata omaa tiedonsiirtokapasiteettia mobii- liverkosta ja toteuttaa sujuvasti mobiiliteknologialla suoran ja nopean liitynnän erilaisiin pilvipalveluihin. Esimerkiksi tuo- tannonohjaukselle, pää- ja sivutoimipisteille sekä logistiikan ohjaukselle voi kaikille olla oma verkkonsa. 24 enertec   1–2 /  2019 ” 5G nopeuttaa IoT-ratkaisujen leviämistä kokonaan uusille alueille.