enertec 1+2/2019 - Page 19

Itseohjautuvat ajoneuvot, kuten bussit ja junat mahdollis- tavat kattavamman liikenneverkoston tarjoamisen kaupungin asukkaille. Älyliikenne tarkoittaa myös vähemmän ruuhkia, kun liikenteen ohjaamisessa hyödynnetään videoanalytiikkaa sekä IoT-antureita. Periaatteessa 5G-yhteyksien yleistyttyä jokaiseen autoon voitaisiin asentaa sensoreita, jotka välittävät tietoa auton liik- keistä toisille autoille. Kun autot olisivat yhteydessä toisiinsa ja samaan järjestelmään, liikennevaloja ohjautuisivat automaatti- sesti sen mukaan, miten liikennevirrat liikkuvat. Nopeasti yleistyvät sähköautot ja niiden akut tarjoavat ” Kuluttajista tulee yhä ympäristötietoisempia. nan kehittämisestä vastaava palvelupäällikkö Anssi Savisalo kertoo. Toinen lähestymistapa saattaa olla se, että lähdetään liik- mahdollisuuden sähkön hajautettuun varastointiin. Akkuihin keelle kodin laajakaistan käyttötarpeen mukaan. Nykyisin voidaan varastoida sähköä kulutuksen ollessa pienimmillään 4G-verkon ruuhkaisimmat paikat eivät ole kaupunkien keskus- ja hinnan alimmillaan. Kulutuksen noustessa niistä voidaan toissa, vaan esikaupunkialueilla ja kuntien keskustaajamissa, johtaa nopeasti sähköä takaisin verkkoon. Tietysti järjestelmän missä kodin 4G-laajakaistan käyttöä on paljon. täytyy samalla huomioida itse auton käyttäjän tarpeet. Nopeasti etenevä 5G vaatii kaupungeilta verkkojen suun- nittelu- ja rakennusvaiheessa tiiviimpää yhteistyötä operaatto- Kaupunkisuunnittelun koordinointia tehostettava reiden kanssa kuin aiempi mobiiliteknologiasukupolvi. Tämä ”5G tulee ensimmäiseksi nimenomaan osaksi tiivistä kaupun- siksi, että 5G-teknologia vaatii hyvin paljon tiheämpää tuki- kitilaa: kaupunkikeskustoihin ja suuriin yleisötapahtumiin. Toi- asemaverkostoa kuin nykyisessä 4G-verkossa tarvitaan. Tuki- saalta myös satamat ja teollisuuslaitokset ovat potentiaalisia asemiin täytyy myös rakentaa varmennetut valokuituyhteydet ultranopean viestintäverkon alueita”, Sitowisen 5G-liiketoimin- ja sähkönsyöttö. 1–2 /  2019  enertec 19