enertec 1+2/2019 - Page 18

Tuotannon hajautuessa alalle tulee uusia toimijoita, aggregoijia. Sähkön aggregoijat keräävät hajautetusti tuote- tun sähkön niin sanottuun virtuaalivoimalaitokseen ja ohjaavat sähkön tarpeen mukaan kulutukseen. Fortumilla on jo nyt kaupallisessa toiminnassa massa tehoperusteiseksi, jolloin sähköä säästämällä voi sääs- tää myös rahaa. Älykäs rakennus ilmoittaa myös huollon tarpeesta enna- koivasti, mikä ehkäisee vaurioiden syntymistä ja niiden aiheut- tamia kustannuksia. Se myös hälyttää vesivuodon tai tuli­palon Spring-aggregointipalvelu, johon sähkölämmitteiset kotitalou- tapahtuessa automaattisesti. Samoin älykäs rakennus tunnis- det voivat liittää lämminvesivaraajansa. Kulutuksen uhatessa taa vakituiset käyttäjänsä ja tarjoaa heille erilaisia personoi- kasvaa sähköverkossa tuotantoa suuremmaksi, palvelu kyt- tuja palveluita. kee automaattisesti asiakkaan varaajan vähäksi aikaa pois päältä. Springiin voi myös yhdistää yksityisen akun, josta Liikenne tehostuu kuluttaja voi myydä esimerkiksi aurinkopaneeliensa tuottamaa Tekoäly analysoi suuren määrän eri paikoista kerättyä reaali­ ylijäämäsähköä kantaverkkoon. 5G tuo aggregointitoimintaan aikaista dataa. Ihmisvirtojen liikkeiden tarkka seuraaminen tarvittavaa reagointinopeutta. auttaa kehittämään palveluita ja infrastruktuuria todellisen käy- Älykaupungin rakennuksetkin muuttuvat entistä energia­ tehokkaammiksi, sillä ne osaavat hyödyntää tuotetun energian tön tarpeiden mukaan. 5G-verkon myötä saadaan jo käyttöön otettua Mobility älykkäästi ja säädellä sen kulutusta hyvin nopeasti tarpeen as a Service (MaaS) eli Liikkuminen Palveluna -tarjontaa kehi- mukaan. Antureiden avulla voidaan säätää rakennusten läm- tettyä toimintavarmemmaksi kuin nykyisellä 4G-verkolla. pötilaa jopa huonekohtaisesti. MaaS tarkoittaa kokonaisuutta, jossa käyttäjät voivat ostaa Kuluttajista tulee yhä ympäristötietoisempia. Yhä ­useampi tarpeidensa mukaan paketoituja liikkumispalveluja ja käyttää haluaa tietää, mihin sähköä oikein kuluu ja kuinka paljon. niitä vapaasti sovittujen rajojen puitteissa. Liikkumispalveluihin Ympäristötietoisuuden lisääntyminen vaikuttaa myös sähkön- kuuluu esimerkiksi joukkoliikenne-, autoilu-, pyöräily- ja kulje- tuotantoon ja -jakeluun. Sähkön hinnoittelua ollaan muutta- tuspalveluja. 18 enertec   1–2 /  2019