enertec 1+2/2019 - Page 17

KOKONAISVALTAISESSA ÄLYKAUPUNKIAJATTE- LUSSA erilaiset kaupungin toiminnot voivat olla eri tavoin älykkäitä. Mukana on liikkuminen, ympäristö, hallinto, talous, kaupunkilaiset ja eläminen yleensä. Näistä syntyvää dataa hyödyntämällä pystytään kaupungista tekemään toimivampi ja resurssiviisaampi. Esimerkiksi Helsingin Kalasatamaan nousee parhaillaan uusi työpaikka- ja asuinalue, jossa kokeillaan uudenlaista äly- kästä kaupunkikehitystä. Tavoitteena on luoda niin resurssi- viisas kaupunginosa, että asukkaille säästyy tunti lisää omaa aikaa päivässä. Samalla syntyy uusia kaupunkipalveluita, innovaatioita ja liiketoimintaa. ICT-teknologia ja avoin data tukevat palveluiden syntymistä. Tämä on mahdollista modernin 5G-teknologian avulla. Kalasatamaan nousee Suomen ensimmäinen älykkäi- den energiajärjestelmien mallialue. Alueelta löytyy yksi Suo- men suurimmista aurinkovoimaloista, fiksua energiavarastoin- tia, ekotehokas kaukojäähdytys, älykäs kauko-ohjattava muun- tamo, vikasietoinen sähkön rengasverkko sekä sähköauto- verkosto. Fiksu Kalasatama on osa Tekesin 6Aika-strategiaa, jossa kehitetään avoimia ja älykkäitä kaupunkipalveluita kuu- den Suomen suurimman kaupungin alueella. ” Ympäristötietoisuuden lisääntyminen vaikuttaa myös sähköntuotantoon ja -jakeluun. Hajautettuun energiantuotantoon Energia-ala on murroksessa ja se näkyy myös älykkään kaupungin sähkön ja lämmön tuotannossa, joka muuttuu nykyistä hajautetummaksi. Pienet uusiutuvan energian Tulevaisuuden Smart City eli älykäs kaupunki on täysin verkottunut – niin rakennukset, ajoneuvot kuin kaupungin infrastruktuuri on kytketty verkkoon ja tehty älykkäiksi sensoreiden avulla. 5G-yhteydet sulautuvat erottamattomaksi osaksi kaupunkien tarjoamia palveluita. tuottajat tulevat isojen voimalaitosten rinnalle, jolloin sähkön ja lämmön tasaisesta jakelusta tulee entistä haastavampaa. Myös yhä useampi kuluttaja tuottaa sähköä ja lämpöä omiin tarpeisiinsa ja pienimuotoisesti jopa myyntiin. Esineiden internetin ja teollisen internetin tarpeisiin luotu NB-IoT on osa 5G-tekniikkaa ja mahdollistaa erilais- ten antureiden keräämän valtavan datamäärän siirtämisen ja p ­ rosessoinnin lähes reaaliajassa. Nopea tiedonsiirto hel- pottaa esimerkiksi energian jakelun ohjausta ja kuormien tasausta. Uudessa, aiempaa monimutkaisemmassa jakeluver- kossa 5G-teknologia ja IoT-ratkaisut tarjoavat mahdollisuuk- sia ennakoida, ehkäistä ja kontrolloida häiriöitä reaaliajassa, antaa käyttäjille reaaliaikaista tietoa kulutuksesta ja hinnoista. 1–2 /  2019  enertec 17