enertec 1+2/2019 - Page 13

McKinseyn raportin mukaan noin 50 prosentin päästö­vähennyksiin on mahdollista päästä keinoilla, jotka ovat elinkaaritarkastelussa kustannusneutraaleja tai -negatiivisia verrattuna nykymeininkiin. Tieliiken­ teen sähköistämisestä tulee ­nopeasti halpenevien akus­ tojen myötä kaikkein kustannus­tehokkain yksittäinen päästövähennyskeino. Tuulivoima tulee puolestaan ole­ maan kustannustehokkain tapa tuottaa sähköä, myös liikenteen sähköistämisen vaatiman kapasiteetin kas­ vun osalta. ”Etenkin merituulivoima tulee olemaan merkittävä sähköntuottaja, joskin tasaisen vahva tuotanto saavu­ tetaan varmaankin vasta 2020-luvun loppupuolella”, toteaa Peljo. Raportin mukaan merituulivoima tulee nappaamaan liki viidenneksen (19 %) Suomen sähkön­ tuotannosta vuoteen 2030 mennessä. Samalla maa- ja merituulivoima nousisi Suomen toiseksi tärkeimmäksi sähköntuotantotavaksi heti ydinvoiman jälkeen. ” Kansallista sähkönsiirtoverkkoa tulee kehittää niin, että se pystyy vastaamaan maa- ja merituulivoiman kasvuun. Tilaa tuulivoimalle! Raportissa vaaditaan, että tuulivoimalle on kaavoitet­ tava riittävästi maa-alueita ja myönnettävä rakennus­ lupia aikataululla, joka mahdollistaa riittävän kapa­ siteetin rakentamisen. Verkkoon tulee saada vuoteen 2030 mennessä noin 5 gigawatin verran lisää tuuli­ voimaa, josta 4 gigawattia eli noin 15 terawattituntia merituulivoimaa. Lisäksi kansallista sähkönsiirtoverkkoa tulee kehittää niin, että se pystyy vastaamaan maa- ja merituulivoi­ man kasvuun. Sähkön tuotanto ja kulutus tulevat kasva­ maan huomattavasti, minkä vuoksi sähköverkon osalta tulee investoida nykysuunnitelmien lisäksi noin viiteen uuteen 400 kilovoltin siirtolinjaan, joiden yksikköhinta on noin 100 miljoonaa euroa. Raportissa arvioidaan, että nousevat huolto-, ylläpito-, ja pääomakustannuk­ set voivat vaatia jopa 10 prosentin korotuksen sähkön­ siirtomaksuihin. Tuulivoimatuotannon suuren vaihte­ lun vuoksi järjestelmään tarvitaan lisäksi 5–6 gigawat­ Don’t hang by a thread. Choose the right partner. Helkama manufactures a wide selection of telecommunication, industrial and marine cables. With over fi fty years of experience in cable manufacturing Helkama stands for quality, fl exibility and outstanding personal service. We enable the perfect connection for your business. Connect with us: helkamabica.com tia joustokapasiteettia, kuten varastointikapasiteettia, kysyntäjoustoa ja sähkönsiirtoyhteyksiä naapurimaihin. THE PERFECT CONNECTION 1–2 /  2019 Tel. +358 2 410 8700, sales@helkamabica.fi  enertec 13