enertec 1+2/2019 - Page 11

” Suomen tulisi vähentää päästöjään vähintään tuo 60 prosenttia 2030 mennessä. että 60 prosentin tavoite eli noin 27 miljoonan hiilidioksidi­ ekvivalenttitonnin päästövähennys vuosien 2015 ja 2030 välillä on sekä teknisesti että taloudellisesti toteutettavissa. Tälle polulle pääseminen kuitenkin vaatii, että keskeisiä poliitti­ sia päätöksiä tehdään jo hallituskaudella 2019–2023. ”Nyt tarvitaan merkittävä suunnanmuutos”, toteaa Sitran ilmastotiimiä vetävä Janne Peljo. Esitettävä päästövähennyspolku on kokoelma päästö­ vähennystoimia neljällä eniten päästöjä tuottavalla sektorilla: teollisuus, sähkö ja lämpö, liikenne sekä rakennukset. Polku on rakennettu arvioimalla yli 300 mahdollisuutta teknologia- ja polttoainevaihdoksiin sekä valitsemalla sarja vaihdoksia, joka johtaa mahdollisimman kustannustehokkaasti 60 prosen­ tin päästövähennykseen. Samalla on tärkeää huomata, että polku koostuu eri toimien yhdistelmästä. Jos yhden toimen jät­ tää pois, voi toisen hinta nousta. Päästövapaasta sähköstä pelastaja? Janne Peljon mukaan erilaisia teknologioita ja toimenpiteitä tövähennystavoitteesta ei kuitenkaan ole käyty keskustelua. on pilvin pimein, mutta itse pääprosessi on varsin simppelin Sitran mukaan Suomen tulisi vähentää päästöjään vähintään oloinen: tuo 60 prosenttia 2030 mennessä. ”Ensin toteutetaan kaikki energiatehokkuutta lisäävät toi­ met, jotka ovat ylipäätänsä tehtävissä. Sitten tehdään sähkön­ Pilotista pivottiin tuotannosta päästötöntä. Kolmanneksi sähköistetään kaikki McKinseyn Suomen-konttorin tekemässä raportissa hahmotel­ mahdollinen, liikenteestä ja teollisuudesta asuntojen lämmityk­ laan teknologiavetoista polkua, jonka avulla Suomi voi saa­ seen”, kuvailee Peljo, joka itse sanoo olevansa ”optimistinen vuttaa tuon tavoitteen kustannustehokkaasti. Analyysi osoittaa, realisti” ilmastoasioiden suhteen. 1–2 /  2019  enertec 11