enertec 1+2/2019 - Page 10

OPTIMISTISTA NÄKYMÄÄ vilauttaa Sitran tilaama tuore muutospaneelin IPCC:n erikoisraportti painotti erityisesti, miten ilmastoraportti, jonka on laatinut konsulttiyhtiö McKinsey. tärkeää on lisätä maailmanlaajuisia toimia ilmastokriisin hillit­ Raportin mukaan Suomen tulee leikata päästöjä 60 prosent­ semiseksi. Raportti alleviivaa tarvetta ”nopeisiin ja kauaskan­ tia 2030 mennessä vuoden 1990 tasolta, mikäli päästö­ toisiin” muutoksiin kaikilla sektoreilla. vähennysten halutaan olevan linjassa Pariisin ilmastosopimuk­ sen kanssa. McKinseyn raportti on ajankohtainen jo yksistään senkin vuoksi, että vuonna 2018 julkaistu hallitustenvälisen ilmaston­ 10 enertec   1–2 /  2019 Pariisin sopimuksen jälkeen monet Euroopan maat ovat päivittäneet tai päivittämässä keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastotavoitteitaan. Suomi on ilmoittanut pyrkivänsä hiilineut­ raaliksi vuoteen 2045 mennessä, mutta varsinaisesta pääs­