ELS COLORS DEL METALL - Page 50

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques 16- The preacher (H. Silver/ Arranj.: Pep Gol) Instruments ;\IH;YVTI};YVTWH+\LZ[YVTWL[LZ)H[LYPH Esquema 3»LZ[Y\J[\YHK»HX\LZ[HVIYHX\LKHTVS[ILUYLÅLJ[PKH LUSHPSÇS\Z[YHJP}KLSSSPIYL[QHX\LLSZ]HNVUZTHYX\LU S»VKYLLUX\L]HUHWHYLP_LU[LSZPUZ[Y\TLU[Z(SHTnX\PUHKLS[YLUOP]PH[QHSHZLJJP}Yx[TPJHMVYTHKHWLYSH bateria i la tuba. Temps Il·lustració »» Explicació Introducció breu formada per un motiu melòdic que desenllaça en la melodia. »» 1r vagó Tots els instruments que HWHYLP_LUHS]HN}[YVTWL[H [YVTI} [YVTWH P [\IH interpreten la melodia. 25’’ 2n vagó El trombó fa una improvisació i n’és el protagonista. 4LU[YLZ[HU[ LSZ HS[YLZ PUstruments reforcen la secció rítmica. »»» 3r vagó La tuba fa una improvisació i n’és la protagonista. Men[YLZ[HU[ LSZ HS[YLZ PUZ[Y\ments reforcen la secció rítmica. »»» []HN} Tots els instruments tornen a interpretar la melodia. » »» JVKHÄUHS 3HT‚ZPJHTHYJHX\L s’està acabant la peça. Dossier pedagògic Els colors del metall 49