Elena Eršek ŠUMA RADIONICA šuma radionice - Page 6

Nakon odmora vratili smo se u učioni- ce i krenuli pisati priče. Nisam znala kako to točno treba izgledati pa sam sa strahom pitala vjevericu koja je sjedila pokraj mene. Pomagale smo jedna drugoj i ohra- brivale smo jedna drugu. Bila je super. Dobila sam odgovor na pitanje i na- pokon sam s nekim pričala.