EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 96

Từ trái qua, Ioanna Shreki từ Uglobal, Kostas Ilias từ Panta Neos, Ali Jahangiri, nhà sáng lập ra Tạp Chí các Nhà Đầu Tư EB5 và Uglobal, Wen Lee Ying và Harry Batzoglou từ Panta Neos, và Wonjoon Kang từ Kornova. Chúc mừng đám cưới anh Chris Dao! Chúc mọi sự tốt lành trong tương lai. 94 EB5 INVESTORS M AGAZINE