EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 94

Trong số này Đội ngũ nhân viên của Tạp Chí các Nhà Đầu Tư EB5 kết nối với những nhà soạn chính sách, những nhân vật kỳ cựu trong ngành và những người có ảnh hưởng đến sứ mệnh cung cấp kiến thức và giúp các hoạt động trong lĩnh vực EB-5 trong sạch thêm. Ali Jahangiri, nhà sáng lập ra Tạp Chí các Nhà Đầu Tư EB5 và Uglobal, cùng với Cam Ly Duong, Giám Đốc Điều Hành của Hãng Đầu Tư Di Trú ImmiCa, và đội ngũ nhân viên của bà. Từ trái qua, Mathieu Simard từ Simard & Associates Ltd., Nicolai Hinrichsen từ Miller Mayer, Wonjoon Kang từ hãng Tư Vấn Di Trú Kornova, và Ali Jahangiri, nhà sáng lập ra Tạp Chí các Nhà Đầu Tư EB5 và Uglobal. 92 EB5 INVESTORS M AGAZINE Kamyar Amiri-Davani, đồng sáng lập ra Tạp Chí các Nhà Đầu Tư EB5, thứ hai từ bên phải, với Chris Dao, Giám Đốc Điều Hành Dịch Vụ Đầu Tư Hoa Kỳ, thứ hai từ bên trái, và đội ngũ nhân viên của ông.