EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 91

luận về chương trình EB-5 tại Mỹ và phát triển những l ĩnh vực xin cấp quyền công dân và quyền cư trú diện đầu tư. Các chủ đề trong hội thảo bao gồm luật về EB-5, cập nhật về tình hình suy thoái mà các nhà đầu tư người Việt phải đối mặt, sự xuất hiện ngày càng nhiều các chương trình về quyền công dân toàn cầu tại Đông Nam Á, các vấn đề liên quan đến EB-5 đối với nhà đầu tư người Việt, các phương án và xu hướng đầu tư toàn cầu và quy trình thẩm định diện EB-5. S ự kiện cũng đánh dấu sự ra mắt EB5 Investors Magazine phiên bản tiếng Việt đầu tiên. Người tham gia đã vô cùng phấn khích khi hội thảo đã giúp họ mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh của mình. EB5INVESTORS.VN 89