EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 9

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ EB-5 & UGLOBAL NGÀY 14-15 THÁNG 3 NĂM 2019 PARK HYATT SAIGON BUỔI TRIỂN LÃM HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM VỀ EB-5 VÀ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ QUỐC TẾ 1 SỰ KIỆN: 2 NGÀY ĐẠI DIỆN TỪ 50 QUỐC GIA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ VÀ NHẬP TỊCH THÔNG QUA ĐẦU TƯ HỘI THẢO GIÁO DỤC ĐÃ QUA KIỂM DUYỆT TỪ CÁC CHUYÊN GIA TRONG NGÀNH Để mua vé hoặc biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: info@eb5investors.com EB5INVESTORS.VN IMMIGRATION MAGAZINE 7