EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 89

thực Vàng (Golden Visa) sẽ có quyền được làm việc tại Malta. Trong hai chương trình này, không có chương trình nào tốt hơn so với chương trình còn lại, nhưng với các lợi ích và yêu cầu khác nhau ở mỗi chương trình, những ứng viên quan tâm có thể cân nhắc các lựa chọn để tìm chương trình nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Kenneth Camilleri là đối tác quan trọng của Chetcuti Cauchi Advocates, là hãng luật hàng đầu của Châu Âu với các văn phòng tại Valletta, Cyprus, London, Zurich và Hong Kong. Ông chuyên về khai thuế cho doanh nghiệp và cá nhân. Camilleri tư vấn cho các khách hàng công ty được hãng đại diện về thuế và các mặt của thuế giá trị gia tăng VAT khi vận hành ở địa phương và quốc tế. Ông cũng là đối tác phụ trách phần việc Châu Á trong hãng, với trách nhiệm cho Đại Lục Trung Quốc và Hong Kong. Ông Camilleri tư vấn cho các chương trình đầu tư nhập cư vào Malta và Cyprus, và nằm trong Ủy Ban Thuế của Viện Kế Toán Malta. Hãy chuyên tâm kinh doanh. Khái niệm đầu tư trong ngôn ngữ của bạn được thể hiện như thế nào?? Các nhà đầu tư ngày nay đều biết dịch vụ ngôn ngữ chất lượng quan trọng như thế nào đối với các giao dịch kinh doanh và giao dịch pháp lý thành công. Từ bản dịch các tài liệu của doanh nghiệp cho mục đích EB-5, việc phiên dịch cho các cuộc họp kinh doanh, tới đào tạo văn hóa theo yêu cầu, Bromberg cung cấp cho quý vị các dịch vụ ngôn ngữ hàng đầu. Chúng tôi sẽ chăm lo ngôn từ. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để xem chúng tôi có thể hỗ trợ cho quý vị như thế nào trong việc đầu tư vào thị trường toàn cầu. translator@brombergtranslations.com www.brombergtranslations.com Bromberg & Associates A Language Solutions Company EB5INVESTORS.VN 87