EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 88

Chương trình MIIP chỉ dành cho những ứng viên trên 18 tuổi. Chương trình này yêu cầu người nộp đơn chính quyên góp 650.000 euro, 25.000 euro cho vợ (hoặc chồng của họ) và một đứa trẻ phụ thuộc, và 50.000 euro cho mỗi người phụ thuộc nữa kèm theo. Người nộp đơn cũng phải trả tối thiểu 150.000 euro cho khoản đầu tư đủ điều kiện vào trái phiếu hoặc cổ phiếu và duy trì tối thiểu năm năm. Các yêu cầu còn đòi hỏi người nộp đơn phải mua một tài sản bất động sản đủ điều kiện trong tối thiểu năm năm với giá trị ít nhất 350.000 euro hoặc thuê một tài sản bất động sản với giá không dưới 16.000 euro một năm. Họ cũng phải cung cấp bằng chứng về sự hiện diện ở Malta và bảo hiểm y tế hợp lệ. Như vậy, khoản đầu tư tối thiểu cho chương trình MIIP tổng cộng lên tới 880.000 euro mà chưa bao gồm các thành viên gia đình kèm theo. CHƯƠNG TRÌNH CƯ TRÚ VÀ THỊ THỰC MALTA Tương tự, MRVP cho phép những ứng viên được chấp thuận và người phụ thuộc của họ được quyền sinh sống ở Malta và di chuyển trên toàn Châu Âu và Khu vực Schengen. Quy trình nộp hồ sơ cho chương trình MRVP thậm chí còn ít hơn so với MIIP, cho phép ứng viên di chuyển trong vòng tối thiểu bốn tháng. Trong khi MIIP giới hạn tư cách hợp lệ của những người 86 EB5 INVESTORS M AGAZINE phụ thuộc trưởng thành của người nộp đơn chính thì MRVP lại không giới hạn độ tuổi. Cũng áp dụng cho các ứng viên trên 18 tuổi, chương trình MRVP yêu cầu những người nộp đơn thành công phải đóng góp cho chính quyền Malta 30.000 euro và thêm 5.000 euro cho mỗi người phụ thuộc không phải là vợ/chồng hoặc con phụ thuộc. Người nộp đơn cũng phải chi 250.000 euro cho các khoản đầu tư đủ điều kiện vào trái phiếu và duy trì tối thiểu năm năm. Các yêu cầu đòi hỏi người nộp đơn phải sở hữu một tài sản bất động sản đủ điều kiện trong tối thiểu năm năm với giá trị ít nhất 270.000 euro (hoặc cao hơn, tùy thuộc vào vị trí ). Ứng viên cũng có thể thuê tài sản bất động sản với giá không dưới 10.000 euro mỗi năm, tùy thuộc vào địa điểm, mặc dù không cần sự hiện diện về mặt pháp lý. Và tất nhiên, họ cũng phải có bảo hiểm y tế đầy đủ. CÂN NHẮC LỰA CHỌN CỦA BẠN Đến nay, MIIP đã cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài khả năng di động cao, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng miễn phí trên khắp Malta, Liên minh Châu Âu và các cơ hội giáo dục hàng đầu cho trẻ em cùng nhiều lợi ích khác. MRVP đã mang đến cho các ứng viên thành công cơ hội nhanh chóng để di chuyển trên khắp Châu Âu và khả năng cư trú vô thời hạn tại Malta. Chủ sở hữu Thị