EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 87

nộp giấy chứng nhận từ cảnh sát Malta với hồ sơ sạch, cũng như giấy chứng nhận từ quốc gia của họ và bất kỳ quốc gia nào khác mà họ đã sống ở đó hơn sáu tháng trong 10 năm qua. Các ứng viên sẽ không được xem xét nếu họ có tiền án, hiện đang bị điều tra hoặc được coi là mối đe dọa đối với an ninh dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu ứng viên đã từng bị từ chối nhập cảnh vào Malta hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Malta cấp quyền nhập cảnh miễn thị thực thì đó cũng là một lý do để hồ sơ đăng ký không được xem xét thông qua. CHƯƠNG TRÌNH NHẬN QUYỀN CÔNG DÂN THÔNG QUA ĐẦU TƯ Ở MALTA MIIP cấp quyền công dân cho người nộp đơn. Nó cho phép những người nộp đơn thành công và những người phụ thuộc trực tiếp vào họ, có quyền cư trú ở Malta, cũng như quyền di chuyển tự do, quyền đi khắp Châu Âu và Khu vực Schengen, quyền nhập cảnh miễn thị thực đến hơn 180 quốc gia và điểm đến. Chương trình cũng cung cấp tùy chọn cấp tốc đảm bảo khả năng di chuyển trong 12 tháng và cư trú trong vòng hai tuần sau khi nộp đơn, quyền lợi mà hiện chưa được cung cấp trong khuôn khổ của chương trình MRVP cho đến khi hồ sơ đăng ký được chấp thuận. Thông qua MIIP, các thành viên của cả gia đình đều có thể có được quốc tịch Malta. Đối tượng bao gồm vợ (hoặc chồng của người nộp đơn chính), người chưa thành niên dưới 18 tuổi và người phụ thuộc về kinh tế vào người nộp đơn chính (với điều kiện người phụ thuộc là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 18 đến 26 và chưa kết hôn, hoặc người trên 55 tuổi đối với cha, mẹ và ông, bà). EB5INVESTORS.VN 85