EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 85

khởi nghiệp cũng vậy. Ví dụ, trong nửa đầu năm 2017, Chương trình Đầu tư công dân của 2 nước Antigua & Barbuda đã nhận được nhiều hơn 27% những người tham gia – 187/147 – so với nửa đầu năm 2016. Nhìn vào sự phân chia các lựa chọn của người nộp đơn, 38% người nộp đơn – 71/187 – đã chọn tùy chọn đóng góp NDF, một con số thấp hơn nhiều so với con số 114 trong cùng kỳ năm trước. Số lượng ứng viên lựa chọn đầu tư bất động sản, trong khi đó, đã tăng từ 20 trong nửa đầu năm 2016 lên 38 trong nửa đầu năm 2017, chiếm 1/5 tổng số. Tuy nhiên, điều thú vị nhất là đầu tư kinh doanh, thông thường ít phổ biến nhất trong số ba lựa chọn đầu tư của chương trình, tăng 600%, từ 13 trong nửa đầu năm 2016 lên 78 trong nửa đầu năm 2017, do đó trở thành lựa chọn phổ biến nhất. 1 Nhìn vào thống kê của Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân của Malta (IIP) cho những người nộp đơn nhập tịch năm 2017 , phần lớn – 57% – tuyên bố rằng họ tự làm chủ. Điều này cấu thành sự gia tăng từ tỷ lệ phần trăm được ghi nhận trong 12 tháng trước đó, là 51,8%. Trình độ học vấn của các ứng viên chính nhập tịch vẫn cực kỳ cao với khoảng 69%, tăng 7% so với năm trước, đạt đến cấp độ thạc sĩ hoặc cấp độ tiến sĩ. 2 Trong bối cảnh mới này, di chuyển nhà đầu tư nên được coi là một phần của bất kỳ động lực đầu tư trực tiếp nước ngoài nào, và có lẽ nên tăng cường tập trung vào cách áp dụng và chuyển hướng các khoản tiền đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vì lợi ích công cộng, cũng như đảm bảo cao nhất tiêu chuẩn quy định được đưa ra. Nadine Goldfoot là một đối tác và là cố vấn pháp lý tại văn phòng Luân Đôn của Fragomen. Bà đã làm việc trong lĩnh vực luật nhập cư của Hoa Kỳ trong 15 năm. Goldfoot được coi là người có uy tín về nhập cư với giá trị ròng cao, và bà tập trung vào việc tư vấn cho các cá nhân có giá trị ròng cao, doanh nhân, cố vấn bên thứ ba trong ngành quản lý tài sản tư nhân và cho chính phủ về kế hoạch cư trú và quyền/tư cách công dân toàn cầu. Goldfoot là công cụ trong việc thiết lập thực hành khách hàng tư nhân trên toàn thế giới của Fragomen, nơi cung cấp lời khuyên nhập cư cho các cá nhân có giá trị ròng cao trên toàn thế giới. Nguồn: 1 Xem tại http://cip.gov.ag/cip-6-month-report-1st-january-2017-30th-june-2017/ (chính thức) và https://imidaily.com/caribbean/chinese-account-half-antigua-cip-applicants-program- interest-27-year/ 2 https://oriip.gov.mt/en/Documents/Reports/Annual%20Report%202017.pdf EB5INVESTORS.VN 83