EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 84

Thị thực khởi nghiệp mới của Vương quốc Anh, dự kiến xuất hiện vào đầu năm tới, sẽ có sẵn cho những người nước ngoài muốn bắt đầu kinh doanh tại Vương quốc Anh. Thông tin chi tiết đầy đủ chưa được công bố, nhưng dự kiến ứng viên sẽ không còn được yêu cầu lấy bằng cử nhân trong hai năm qua (vì chúng thuộc chương trình Doanh nhân tốt nghiệp Cấp 1 hiện tại), bên cạnh những thay đổi khác nhằm nới lỏng các tiêu chí thị thực. Một nhà tài trợ kinh doanh của Vương quốc Anh có thể là tổ chức tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và được Bộ Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh chứng thực. Theo thị thực mới, Bộ trưởng Nội vụ cho biết các doanh nhân đủ điều kiện nên được hưởng lợi với lộ trình nhanh và suôn sẻ hơn, mở ra không chỉ cho sinh viên tốt nghiệp mà còn cho toàn thể các nhà sáng lập doanh nghiệp tài năng. mục tiêu” phản ánh trong chương trình EB-5 của Hoa Kỳ, hướng đầu tư vào một lĩnh vực cụ thể cần thiết về mặt địa lý, với các lựa chọn đầu tư vào các lĩnh vực cụ thể. Bồ Đào Nha đã nói quá về việc giới thiệu các lựa chọn đầu tư bổ sung để trực tiếp khuyến khích đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV). Mặc dù những điều này chưa được giới thiệu, nhưng chúng sẽ bao gồm 350.000 euro được đầu tư thành lập một công ty Bồ Đào Nha mới, hoặc như đầu tư vốn cổ phần bổ sung vào một công ty Bồ Đào Nha hiện tại – trong cả hai trường hợp cũng tạo ra tối thiểu 5 việc làm cố định; hoặc cung cấp thêm vốn cho một công ty Bồ Đào Nha, với kế hoạch phục hồi kinh tế tại chỗ. CANADA VỚI SỨ MỆNH THU HÚT DOANH NHÂN NƯỚC NGOÀI Chương trình đầu tư mới đổi tên thành chương trình đầu tư Cộng hòa Síp cho phép các nhà đầu tư thành lập một công ty mới thay vì đầu tư vào một công ty hiện có. Công ty phải sử dụng năm người, kế hoạch kinh doanh phải được cung cấp và báo cáo tiến độ thường xuyên của khoản đầu tư và kết quả dự kiến của Bộ. Chính quyền Canada cũng đang xem xét sửa đổi một số tiêu chí của chương trình để thu hút các doanh nhân ở cấp tỉnh, cũng như giữ chân sinh viên nước ngoài, hiện đang học tập và đóng góp cho nền kinh tế Canada. Chính phủ Canada cũng đang thu hút các doanh nhân Pháp đến tất cả các tỉnh của mình. Mặc dù chưa lập kế hoạch đầu tư thụ động, Chính phủ đã có những thay đổi được dự đoán ở cấp tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập cảnh và con đường cư trú của các doanh nhân và sinh viên nước ngoài. BỒ ĐÀO NHA VỚI MỤC TIÊU KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP Việc sử dụng hoặc chỉ đạo các quỹ đầu tư vào các chương trình di cư để thúc đẩy một số nhánh của nền kinh tế, hoặc khuyến khích việc làm của người dân địa phương, tất nhiên đây không phải chính sách mới. Bồ Đào Nha đã tuân theo ý tưởng “khu vực được nhắm 82 EB5 INVESTORS M AGAZINE CÁC QUỐC GIA THI NHAU THU HÚT TINH THẦN KHỞI NGHIỆP Tại vùng Caribbean, Cộng hòa Dominica đang tìm cách sử dụng các quỹ CBI để thúc đẩy việc làm do bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ở những vùng khác, Vương quốc Jordan đã giới thiệu Chương trình đầu tư công dân, cũng như bao gồm các lựa chọn đầu tư dựa trên tiền gửi và trái phiếu truyền thống, khuyến khích đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các lựa chọn công dân bao gồm đầu tư 1 triệu đô la vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 5 năm, đầu tư 2 triệu đô la tại bất kỳ địa điểm nào trong cả nước nhằm tạo ít nhất 20 cơ hội việc làm và duy trì hoạt động trong ít nhất ba năm, hoặc đầu tư 1,5 triệu đô la nếu dự án được đăng ký tại bất kỳ Chính phủ nào khác ngoài thủ đô Amman. Khi động lực thu hút tinh thần kinh doanh và người tạo việc làm tăngcao, thì sự quan tâm từ các ứng viên