EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 80

THỊ TRƯỜNG Ở ĐÂU? Bây giờ có một sản phẩm khác, nhưng có khả năng xảy ra vấn đề tương tự. Lần này, ngành công nghiệp phụ thuộc vào những người, để có được hộ chiếu hoặc thường trú, muốn chuyển đến Síp để đảm bảo an ninh, ổn định chính trị hoặc bảo vệ tài sản của họ, và cùng với họ là các thế hệ con cháu tương lai. Mặc dù các đề án được quy định chặt chẽ bởi các chính phủ tương ứng, cũng như quy trình pháp lý, khi ngành công nghiệp không thể kiểm soát công ty và các cá nhân được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng. Đây là một vấn đề toàn cầu, không giới hạn ở Síp. Theo truyền thống, lĩnh vực của các công ty nhập cư, mà chúng ta thấy bây giờ, là vô số các cơ quan tiếp thị tích cực thúc đẩy các chương trình và cung cấp tốt nhất cho cả bản thân họ và cho khách hàng của họ. Điều này không được quy định đầy đủ. Có những ưu đãi với thu nhập cho thuê được đảm bảo cao, vượt đáng kể so với giá thị trường, và hứa sẽ trả tất cả các khoản phí, thậm chí phải trả VAT. Nhưng hãy thực tế. Người duy nhất trả tiền cho nó là một nhà đầu tư tại một tài sản có giá quá cao mà anh ta đầu tư. Nghe có vẻ tuyệt vời trong thời điểm ngắn hạn, nhưng nhà đầu tư sẽ đi đâu khi nhận ra rằng trong ba năm, khoản đầu tư của anh ta có giá trị thấp hơn số tiền anh ta đã trả cho nó? Rốt cuộc, nếu một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận từ 10 phần trăm trở lên, tại sao một doanh nghiệp tốt lại mời chào cung cấp cho bạn? Trong thực tế, một khoản đầu tư 78 EB5 INVESTORS M AGAZINE mang lại lợi nhuận ít nhất gấp đôi số tiền bạn có thể nhận được bằng tiền gửi ngân hàng được coi là một khoản đầu tư tốt, cũng tăng trưởng vốn. CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG Vì Chính phủ Síp nhận thức được những gì đã xảy ra 15 năm trước, đồng thời tìm cách tiếp tục chương trình công dân thành công của mình, nên cũng rất muốn đảm bảo quy định của mình. Do đó, họ đã giới thiệu một bộ quy tắc ứng xử mới ở Síp và tăng cường đánh giá pháp lý toàn diện. Vào tháng 5 năm nay, chính phủ áp đặt giới hạn 700 công dân mỗi năm. Chính phủ cũng giới thiệu các thủ tục thẩm định nâng cao cho các bên yêu cầu để bảo vệ việc chống rửa tiền và tham nhũng, mặc dù cần lưu ý rằng các quy tắc ngân hàng toàn cầu hiện tại đã bao gồm điều này. Từ ngày 31 tháng 7 năm 2018, các đơn xin nhập tịch chỉ có thể được gửi bởi các nhà cung cấp dịch vụ đã đăng ký. Các nhà phát triển bất động sản, các công ty luật và kế toán và các chuyên gia khác được yêu cầu ký và tuân thủ các quy định của bộ quy tắc ứng xử, trong số những người khác, bắt buộc họ phải xác minh tính hợp pháp của các quỹ nhà đầu tư và không quảng cáo chương trình này như bán hộ chiếu của người Síp. Sổ đăng ký được công bố vào ngày 31 tháng 7 năm 2018 trên trang web của các bộ Tài chính và Nội vụ cũng như Đầu tư Síp (Cơ quan Xúc tiến Đầu tư của Síp trước đây).