EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 75

sẽ áp dụng thuế khấu trừ cổ tức 15% vào sau lợi nhuận thuế được chia cho chủ sở hữu công ty, trừ khi mức thuế cổ tức thấp hơn được khấu trừ và được cung cấp theo một hiệp ước thuế hiện hành của quốc gia cư trú thuế của chủ sở hữu công ty với Hy Lạp. Thuế đoàn kết đặc biệt: Với điều kiện là tài sản thuê được mua bởi một cá nhân đứng tên và không thông qua một công ty thuộc sở hữu hoàn toàn, cũng sẽ áp dụng thuế đoàn kết đặc biệt được tính theo thang điểm lũy tiến như sau: • Không có thuế cho 12.000 euro thu nhập đầu tiên. Khung thu nhập miễn thuế được mở rộng đến 30.000 euro từ năm 2020. • Đối với thu nhập từ 12.001 đến 20.000 euro, thuế là 2,2%; với 20.001 và 30.000 euro, nó là 5%; từ 30.001 đến 40.000 euro là 6,5%; từ 40.001 đến 65.000 euro là 7,5%; từ 65.001 đến 220.000 euro là 9%; và đối với bất kỳ khoản thu nhập vượt quá, nó là 10%. Trong trường hợp tài sản được sở hữu thông qua một công ty thuộc sở hữu hoàn toàn, phải chịu thuế đoàn kết sẽ không phải là thu nhập cho thuê mà là bất kỳ khoản cổ tức nào được công ty phân phối cho chủ sở hữu cá nhân. Thuế tem 3,6% chỉ được thanh toán khi bên thuê là công ty hoặc tài sản được cho thuê để sử dụng kinh doanh: Không áp dụng thuế tem khi bên thuê là cá nhân cho thuê tài sản để cư trú. Tuy nhiên, ngay cả khi bên thuê là công ty hoặc doanh nhân và do đó, các dịch vụ cho thuê thu hút 3,6% thuế tem, các bên có thể tự do phân bổ gánh nặng thuế liên quan và thông thường là gánh nặng có liên quan là do bên thuê chịu. Vì bên cho thuê có trách nhiệm trả nghĩa vụ cho nhà nước tại thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập hàng năm, nên bên thuê thường sẽ cam kết trả cho bên cho thuê một khoản tiền thuê tăng theo nghĩa vụ đóng dấu liên quan. Xử lý thuế khi bán bất động sản: Với điều kiện là chủ sở hữu trực tiếp là một cá nhân, việc áp dụng thuế lãi vốn được quy định trong luật thuế thu nhập và chiếm 15% số tiền lãi vốn bị đình chỉ cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Sau đó, bất kỳ giao dịch mua bán nào sẽ thu hút thuế lãi vốn 15%, được chiết khấu với các hệ số áp dụng cho các tài sản thuộc sở hữu từ 14 năm trở lên. Hơn nữa, từ số tiền lãi vốn chịu thuế, số tiền 25.000 euro được khấu trừ với điều kiện người bán bất động sản đã sở hữu nó trong hơn 5 năm. Việc tăng vốn cũng phải chịu mức thuế đoàn kết đặc biệt, được xác định theo quy mô trên và áp dụng cho tổng thu nhập chịu thuế của năm có liên quan. Nếu tài sản đã được mua thông qua một công ty thuộc sở hữu toàn bộ, tiền lãi từ việc bán nó sẽ được thêm vào bất kỳ thu nhập chịu thuế nào khác của công ty được tạo ra trong cùng năm đó và thu nhập ròng còn lại sau khi khấu trừ chi phí được khấu trừ thuế sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. KIỂM SOÁT VỐN: VẤN ĐỀ NỔI BẬT KHÁC CẦN XEM XÉT Các biện pháp kiểm soát vốn được giới thiệu vào tháng 6 năm 2015, khi nền kinh tế Hy Lạp đang trên bờ vực sụp đổ, đã dần được nới lỏng và dự kiến sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn trong tương lai gần. Mặc dù họ vẫn tiếp tục nộp đơn, nhưng chúng không liên quan đến cái gọi là tiền tươi, mà là tiền được chuyển từ tài khoản ngân hàng của cá nhân ở nước ngoài vào tài khoản ngân hàng của anh ta ở Hy Lạp. Số tiền này có thể được chuyển tự do ra bên ngoài Hy Lạp, nhưng đối với số tiền mà kiểm soát vốn vẫn áp dụng, chẳng hạn như bất kỳ số tiền vượt quá nào được nhận sau khi bán bất động sản, có thể được chuyển dần ra nước ngoài. Giới hạn gần đây đã tăng lên 4.000 euro mỗi hai tháng. Nếu tài sản được sở hữu thông qua một công ty nước ngoài được thành lập ở khu vực tài phán không hợp tác, thuế hàng năm 15% áp dụng cho giá trị của tài sản. Thuế này cũng được áp dụng khi các chủ sở hữu cá nhân cuối cùng của một công ty trong nước hoặc nước ngoài, được thành lập ở bất cứ đâu trên thế giới và sở hữu tài sản, không được tiết lộ đầy đủ và hợp lệ hoặc khi các chủ sở hữu cá nhân không có mã số thuế ở Hy Lạp. Về trách nhiệm thuế thu nhập ở Hy Lạp: Chỉ thu nhập có nguồn gốc từ Hy Lạp, chẳng hạn như thu nhập cho thuê từ bất động sản ở Hy Lạp và bất kỳ khoản lãi nào từ việc bán bất động sản xảy ra sau khi hết thời gian đình chỉ thuế lãi vốn, mới được áp dụng. Tùy thuộc vào việc một người được coi là cư dân không thuế hoặc cư dân thuế của Hy Lạp, cũng có thể có thuế đối với thu nhập trên toàn thế giới của người nộp thuế, nơi cư trú thuế không được xác định dựa trên người có giấy phép cư trú hợp lệ ở Hy Lạp, nhưng nơi người đó sống trong suốt cả năm hoặc có nhà ở vĩnh viễn. Chương trình đầu tư cư trú của Hy Lạp không yêu cầu sự hiện diện thực tế của nhà đầu tư ở Hy Lạp. Alexandros Karakitis là đối tác sáng lập của Karakitis Tax & Law, chuyên về thuế, nhập cư và luật hành chính ở Hy Lạp. Karakitis có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp gia đình, cá nhân về đầu tư, giao dịch trong và ngoài nước, và trong việc hỗ trợ người được ủy nhiệm điều hành về thủ tục nhập cư và tuân thủ các thủ tục hiện hành. Ông có bằng Tiến sĩ luật về luật thuế quốc tế của Đại học Tübingen, bằng sau đại học về luật châu Âu tại Đại học Saarland và bằng luật của Đại học Thessaloniki. EB5INVESTORS.VN 73