EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 74

sản bao gồm một tài sản mới được xây dựng trực tiếp mua bởi nhà xây dựng hoặc nhà phát triển và giấy phép xây dựng được cấp sau tháng 1 năm 2006, thì áp dụng thuế VAT ở mức 24%, được tính trên giá cao hơn giữa giá hợp đồng và giá trị khách quan c ủa tài sả n , và k hông thuế chuyển nhượng bất động sản. Các tài sản mới được xây dựng chịu thuế VAT (và không phải chịu thuế chuyển nhượng bất động sản) là các chuyển nhượng bất động sản diễn ra giữa nhà xây dựng / nhà phát triển và nhà đầu tư trong vòng 3 năm kể từ khi hoàn thành việc xây dựng bất động sản với điều kiện không ai sống ở đó trước đó. Thời điểm hoàn thành được coi là thời điểm nộp hồ sơ hoàn thành báo cáo xây dựng của nhà xây dựng cho cơ quan bảo hiểm xã hội. giá trị của tài sản lên tới 300.000 euro và đến 0,30% khi giá trị của tài sản lên tới 400.000 euro. Sau đó, nó được tăng lên hàng trăm nghìn và cuối cùng, sau khi giá trị hơn 2 triệu euro, nó chiếm tỷ lệ cao nhất là 1,15%. "Các biện pháp kiểm soát vốn được giới thiệu vào tháng 6 năm 2015, khi nền kinh tế Hy Lạp đang trên bờ vực sụp đổ, đã dần được nới lỏng và dự kiến sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn trong tương lai gần." Các loại thuế sau đây gây gánh nặng hàng năm cho các chủ sở hữu bất động sản ở Hy Lạp: Thuế Sở Hữu Bất Động Sản Thống Nhất: Thuế này bao gồm thuế cơ bản và thuế bổ sung. Thuế cơ bản được tính khác nhau cho tỷ lệ sở hữu tương ứng với diện tích đất chưa xây dựng được bao gồm trong tài sản và, mặt khác, cho khu vực được xây dựng. Đối với khu vực xây dựng của tài sản, thuế cơ bản dao động từ 2 euro đến 12 euro mỗi mét vuông, tùy thuộc vào khu vực thuế mà tài sản thuộc về. Một bảng khác nhau của các khu thuế và hệ số điều chỉnh tồn tại cho khu vực chưa xây dựng của tài sản. Thuế bổ sung của các cá nhân dao động từ 0,1% đến 1,1%, tùy thuộc vào giá trị của tài sản: Không áp dụng thuế bổ sung cho các cá nhân khi giá trị của tài sản lên tới 250.000 euro. Nó được đặt thành 0,15% khi 72 EB5 INVESTORS M AGAZINE Nhiệm vụ đặc biệt kết nối với hệ thống đường dây: Các nhiệm vụ liên quan nằm trong khoảng từ 3 euro đến 16 euro mỗi mét vuông, tùy thuộc vào khu vực đô thị nơi có bất động sản. Đối với một tài sản nằm trong khu đô thị trung bình có giá trị từ 2000 đến 2500 euro mỗi mét vuông, mức thuế tương ứng sẽ lên tới 8 euro mỗi mét vuông. Thuế tài sản bất động sản đô th ị: T hu ế c ó th ể n ằ m tro ng khoảng từ 0,025 đến 0,035% và tùy thuộc vào quyết định có liên quan của hội đồng đô thị được thực hiện mỗi năm đối với năm sau. THUẾ CHO THUÊ TÀI SẢN Thuế thu nhập: Thu nhập cho thuê của cá nhân phải chịu thuế thu nhập theo các mức sau: Tổng thu nhập cho thuê lên tới 12.000 euro mỗi năm bị đánh thuế ở mức 15%, thu nhập cho thuê lên tới 35.000 euro mỗi năm bị đánh thuế 35% và thu nhập cho thuê hơn 35.000 euro mỗi năm bị đánh thuế ở mức 45 phần trăm. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập cho thuê được áp dụng sau khi khấu trừ 5% thu nhập cho thuê hàng năm để bảo trì và sửa chữa. Nếu tài sản được sở hữu thông qua một công ty, thu nhập sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 29%, giảm xuống 26% đối với thu nhập được tạo từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 trở đi và ngoài ra,