EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 73

tắc đặc biệt nào áp dụng để có được quyền công dân Hy Lạp với tốc độ nhanh hơn so với quy tắc chung, đòi hỏi phải ở lại Hy Lạp hợp pháp trong 7 năm liên tiếp và thực hiện các tiêu chí định tính nhất định. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ LỆ PHÍ HÀNH CHÍNH Trước khi thực hiện đầu tư, người nộp đơn có thể nộp đơn xin thị thực tại Lãnh sự quán Hy Lạp bằng cách xác định mục đích chuyến đi của mình sẽ là tìm kiếm một cơ hội đầu tư thích hợp đáp ứng các tiêu chí đầu tư cư trú. Người nộp đơn cần cung cấp bằng chứng bởi một ngân hàng được thành lập hoặc tổ chức tài chính khác về khả năng của người nộp đơn chi trả số tiền đầu tư tối thiểu 250.000 euro, cũng như một bản sao của nhiệm vụ liên quan được giao cho văn phòng luật sư hoặc môi giới bất động sản cố định . Tuy nhiên, cũng có thể chấp nhận rằng khoản đầu tư được hoàn thành trong khi người này đến thăm Hy Lạp bằng visa du lịch, do đó tránh được việc phải đưa ra bằng chứng tài chính. Sau khi đầu tư và thực hiện chứng thư công chứng có liên quan, nhà đầu tư có thể xin giấy phép cư trú có liên quan bằng cách trả một khoản phí hành chính, khoảng 2.000 euro kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2018. Mặc dù luật pháp quy định giấy phép cư trú được cấp trong vòng 2 tháng sau khi nộp hồ sơ đầy đủ với các tài liệu cần thiết cho cơ quan có liên quan, nhưng trên thực tế thời gian cần thiết để xử lý đơn có thể kéo dài hơn 2 tháng vì nó phụ thuộc vào năng lực tài nguyên của cơ quan có liên quan. Một thông lệ phổ biến là sau khi cung cấp dữ liệu sinh trắc học, sau một cuộc hẹn liên quan với cơ quan di trú, thẻ xanh tạm thời được cấp, do đó cho phép người nộp đơn cư trú hợp pháp tại Hy Lạp cho đến khi thẻ giấy phép cư trú cuối cùng được cấp. CÁC BƯỚC ĐỂ NHẬN THẺ CƯ DÂN Người nộp đơn cần nộp trực tiếp các tài liệu cần thiết hoặc bằng ủy quyền, bao gồm bản sao hộ chiếu và thị thực du lịch, chứng thư công chứng liên quan đến khoản đầu tư bất động sản 250.000 euro trở lên (hoặc liên quan đến khoản đầu tư bất động sản dài hơn (hoặc liên quan đến khoản đầu tư dài hạn) thời hạn thuê khách sạn) được thực hiện và giấy chứng nhận của cơ quan đăng ký đất đai đăng ký giao dịch. Tiếp theo đó là một cuộc hẹn để người nộp đơn trực tiếp cung cấp dữ liệu sinh trắc học của mình và sẽ nhận được thẻ xanh tạm thời. Nếu các thành viên khác trong gia đình được đưa vào ứng dụng, người nộp đơn cần nộp giấy chứng nhận tình trạng gia đình, chứng minh mối quan hệ của họ với người nộp đơn. Ngoài ra, bằng chứng thích hợp về bảo hiểm y tế ở Hy Lạp, cần được lập sẵn. Giấy phép cư trú ban đầu có thể được gia hạn sau 5 năm với điều kiện nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ khoản đầu tư vào Hy Lạp. ƯU ĐÃI THUẾ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC Thuế phụ thuộc vào loại hình đầu tư. Dựa trên giả định rằng khoản đầu tư liên quan đến việc mua quyền sở hữu bất động sản ở Hy Lạp, các loại thuế sau sẽ được áp dụng: Thuế đánh vào việc mua lại bất động sản: Với điều kiện đó không phải là tài sản mới được mua trực tiếp từ nhà xây dựng, sẽ có thuế chuyển nhượng bất động sản 3% với giá trị cao hơn giữa giá trị tài sản được xác định trong hợp đồng và giá trị khách quan được xác định bằng cách tham chiếu đến khu đô thị nơi có bất động sản và các đặc điểm như mặt tiền, sàn, tuổi và đặc tính thương mại hoặc dân cư của tài sản. Ngược lại, nếu tài EB5INVESTORS.VN 71