EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 72

Bulgaria và Romania. Người mang hộ chiếu Hy Lạp cũng có thể đi đến các quốc gia EFTA, bao gồm Iceland, Na Uy, Liechtenstein và Thụy Sĩ, trong khoảng thời gian lên tới 90 ngày trong bất kỳ khoảng thời gian sáu tháng nào. Đồng thời, thời gian họ có thể ở lại Hy Lạp là không giới hạn. Tuy nhiên, giấy phép cư trú này không cung cấp quyền làm việc trong nước. Chương trình này phù hợp cho những người cần thị thực du lịch đến Hy Lạp và những người muốn mua một tài sản ở nước này. Giá trị tối thiểu của khoản đầu tư bất động sản là 250.000 euro. Những người sử dụng chương trình này bị đánh thuế như bất kỳ người nào khác sở hữu bất động sản ở Hy Lạp. Chương trình không bao gồm bất kỳ quy tắc đặc biệt nào khi cấp quyền công dân Hy Lạp. Tuy nhiên, nó được quy định rõ ràng trong mã quốc tịch Hy Lạp, sau khi sửa đổi ban hành năm 2018, theo quy định chung, giấy phép cư trú tài sản cho phép chủ sở hữu của mình nộp đơn xin quốc tịch Hy Lạp sau 7 năm liên tục cư trú hợp pháp tại Hy Lạp. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH Để đủ điều kiện tham gia chương trình, ứng viên phải thực hiện một hoặc kết hợp các lựa chọn đầu tư sau: Toàn quyền sở hữu đối với một tài sản hoặc bất động sản ở Hy Lạp. Có hợp đồng thuê mười năm hoặc lâu hơn một khách sạn hoặc một cơ sở lưu trú du lịch khác ở Hy Lạp, được công nhận bởi Tổ chức Du lịch Quốc gia. Hợp đồng thuê phải được thực hiện thông qua chứng thư công chứng, được đăng ký với cơ quan đăng ký đất đai có liên quan. Một lựa chọn khác là hợp đồng chia sẻ thời gian cho một tài sản ở Hy Lạp, kèm theo các chứng nhận có liên quan của Tổ chức Du lịch Quốc gia và cơ quan đăng ký đất đai. Tổng số tiền cho bất kỳ loại đầu tư nêutrên hoặc sự kết hợp giữa bất kỳ loại nào trong số chúng phải có ít nhất 250.000 euro. Ngoài ra, bất kỳ tài sản nào ở Hy Lạp được vợ hoặc chồng mua lại cũng đủ điều kiện tham gia chương trình nếu tổng giá trị ít nhất là 250.000 euro. Ngoài ra, người nộp đơn cũng đủ điều kiện tham gia chương trình nếu người nộp đơn đồng sở hữu một tài sản cùng với những người khác không phải là vợ hoặc chồng, tuy nhiên, mỗi người đồng sở hữu đầu tư ít nhất 250.000. Giá trị của quyền tài sản thuộc sở hữu của người nộp đơn phải được phản ánh trong chứng thư công chứng được thực hiện để mua lại tài sản. Tổng số tiền đầu tư phải được giải quyết toàn bộ và không có phần nào được thực hiện có điều kiện hoặc phải trả ở giai đoạn sau. Việc thanh toán phải được thực hiện bằng phương thức kiểm tra chéo được ban hành dưới danh nghĩa người thụ hưởng thanh toán hoặc 70 EB5 INVESTORS M AGAZINE thông qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng ở Hy Lạp của người thụ hưởng thanh toán. Cả thanh toán đầy đủ và cách thanh toán phải được phản ánh trong chứng thư công chứng có liên quan được thực hiện. Chương trình này không chỉ bao gồm các khoản đầu tư mới mà cả các khoản đầu tư bất động sản trước đây ở Hy Lạp mà người nộp đơn tiếp tục nắm giữ và có giá trị hiện tại ít nhất 250.000 euro. Việc đầu tư có thể được thực hiện trực tiếp bởi cá nhân hoặc bởi một công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của nhà đầu tư. Việc phê duyệt cư trú cụ thể không cung cấp cho chủ sở hữu quyền làm việc tại Hy Lạp. Hơn nữa, không có quy