EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 7

Mục Lục Quyển 2 Số 1 CÂU CHU YỆN EB-5 9 Hiểu sự khác biệt về văn hóa giữa các trung tâm khu vực Mỹ và các đại lý Việt Nam CÂU CHU YỆN TR ANG BÌA 58 Tác giả Chris Dao 13 Sự phát triển chương trình EB-5 và tác động đối với các nhà đầu tư Việt Nam 18 Cách tốt nhất để lựa chọn một dự án EB-5 khi nhắc đến rủi ro về nhập cư và đầu tư Chúng tôi rất hạnh phúc vì giấc mơ của mình đã thành sự thật Tác giả Nhân Viên Tạp Chí các Nhà Đầu Tư EB5 Tác giả Kristi Quynh Ngo Tác giả Quynh Lai CÂU CHU YỆN UGLOBAL 23 28 32 L-1A và EB-1 (C) có phải là sự thay thế khả thi cho EB-5? 64 Úc — Di cư thông qua phát triển bất động sản Tác giả Trúc Nguyễn (Gigi) 68 Sự gia tăng chương trình thị thực vàng đang bùng nổ ở Hy Lạp Cách duy trì tình trạng đủ điều kiện về Trạng thái EB-5 trong kỷ nguyên chính quyền Trump 76 Thị trường nhập cư đầu tư của Cộng hòa Síp thay đổi diện mạo Vụ kiện tập thể nhằm mục đích chấm dứt tồn đọng thị thực EB-5 80 Sự thay đổi mô hình: Di cư của doanh nhân đang gia tăng trên toàn cầu 84 Những điều mà các ứng viên của chương trình đầu tư nhập cư Malta cần biết Tác giả Brandon Meyer QUY TRÌNH EB-5: Hướng dẫn từng bước cho những nhà đầu tư Việt Nam Tác giả Jennifer Hermansky 38 44 Tác giả Ira Kurzban, John Pratt, Edward Ramos và John Shen Hoạt động Thẩm định và Luật Chứng khoán Hoa Kỳ Có thể Bảo vệ các Nhà đầu tư Nước ngoài Tác giả James Alan Hall Tác giả Alexandros Karakitis Tác giả Pauline Gallagher Tác giả Nadine Goldfoot Tác giả Kenneth Camilleri Tác giả Debbie A. Klis SỰ KIỆN RECAP 50 55 Những điều quan trọng cần tìm kiếm trong dự án EB-5 Tác giả Ishaan Khanna 88 Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam thu hút hàng trăm chuyên gia về nhập cư trên toàn cầu Tác giả Nhân viên của Tạp chí Nhà đầu tư EB5 Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam quan tâm đến môi trường kinh doanh Mỹ Tác giả Fang Tian, Nhân viên của Tạp chí Nhà đầu tư EB5 TRONG SỐ NÀY 92 Đội ngũ nhân viên của Tạp Chí các Nhà Đầu Tư EB5 kết nối với những nhà soạn chính sách EB5INVESTORS.VN 5