EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 63

Ngay phía trên Nhà ga BART Đường số 3 TÙY CHỌN EB-5 CƠ BẢN 1 VỐN CỔ PHẦN PHỔ 15% MỤC TIÊU IRR “NGƯỜI GIÀU" 2 VỐN CỔ PHẦN ƯU ĐÃI 5% LỢI TỨC TỐI THIỂU “THU NHẬP CƠ BẢN” 3 ĐẦU TƯ DẠNG VAY NỢ .25% .25% LỢI TỨC TỐI THIỂU + ƯU TIÊN “BẢO VỆ TỐI ĐA” CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ EB-5 HÀNG ĐẦU TẠI VÙNG VỊNH SAN FRANCISCO CÁC ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC TẠI 9 QUỐC GIA - LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT SF Chợ Vùng Vịnh San Francisco 500K Đầu tư TEA đủ điều kiện 6+ Nhà ở làm tài sản đảm bảo Đảm bảo hoàn thành xây dựng 5Y $612 Có thể chuyển đổi thành vốn cổ phần 15+ Thời hạn ban Triệu đô la nguồn vốn Trên 15 quốc đầu đang được triển khai gia có BRC Các luật sư di trú hàng đầu để lựa chọn 100% Lịch sử phê duyệt I-526 Behring Companies | www.behringcompanies.com | info@behringcompanies.com | T: +1.925.575.9619 Quảng cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không đề nghị hay mời chào để bán chứng khoán cũng không tư vấn đầu tư hay khuyên bảo hoặc mời chào đầu tư vào bất kỳ chứng khoán nào bởi Behring. Mọi đề nghị hoặc mời chào sẽ chỉ được đưa ra thông qua Bản ghi nhớ mời chào bảo mật theo điều khoản của tất cả các chứng khoán hiện hành và luật khác. Behring từ chối công khai mọi cũng như toàn bộ trách nhiệm đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hay do hậu quả phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ: (i) việc dựa vào bất kỳ thông tin nào có trong Tờ rơi EB5INVESTORS.VN 61 này, (ii) mọi sai sót, thiếu sót hoặc không chính xác trong thông tin đó hoặc (iii) mọi hành động dẫn đến.