EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 62

C uộc sống của chị như thế nào ở Việt Nam: Chị đã làm việc với những gì và chị đã nộp đơn với gia đình của mình hay chỉ tự nộp đơn cho mình? Tôi làm việc trong lĩnh vực giáo dục trong 2 năm, sau đó đi du học thạc sĩ giáo dục tại Úc. Sau khi học xong tôi trở về vietnam và lập gia đình. Vì vợ chồng tôi đã quen với cuộc sống ở nước ngoài (chồng tôi đi du học từ bậc phổ thông đến thạc sỹ tại Mỹ) nên đã được gia đình hỗ trợ cho làm chương trình EB5 để được tiếp tục sinh sống và làm việc tại nước ngoài, cụ thể là Hoa Kỳ. Tại sao chị muốn nhập cư vào Hoa Kỳ? Vì vợ chồng tôi đã có cơ hội sinh sống và học tập tại nước ngoài, và cảm thấy rất phù hợp với cuộc sống này. Chồng tôi sau khi học xong bậc thạc sĩ tại Mỹ có về vietnam làm việc 4 năm nhưng chưa tìm được công việc và môi trường phù hợp nên cũng muốn quay lại Mỹ để sinh sống. Chúng tôi đã qua Mỹ vào giữa năm 2012 với visa du học. 60 EB5 INVESTORS M AGAZINE Vì Lúc đó mới apply cho chương trình EB5 (chưa ra thẻ xanh) Hiện nay, anh chị đang ở giai đoạn nào trong quá trình làm hồ sơ EB-5? Anh chị nộp hồ sơ từ bao giờ và quá trình này mất bao lâu? Chúng tôi hiện đang đợi thẻ xanh 10 năm. Chúng tôi đã apply cho thẻ này từ tháng 4 năm 2018. Chúng tôi có thẻ xanh 2 năm vào tháng 4 nam 2016. Thời gian chờ đợi khoảng hơn 2 năm. Anh chị chọn đầu tư vào đâu và khoản đầu tư của anh chị là bao nhiêu? Chúng tôi đầu tư vào dự án khách sạn Marriott tại Mississippi. Vì độ tiềm năng thành công của dự án. Tại VN chúng tôi biết và rất thích về sự uy tín của chuỗi khách sạn Marriot. Và vì lúc chúng tôi đầu tư, dự án đã hoạt động rất tốt, ở những phrase cuối cùng. Số tiền đâàu tư $500,000.