EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 61

Chúng tôi rất hạnh phúc vì giấc mơ của mình đã thành sự thật Nhà đầu tư người Việt, Vân Đỗ, 31 tuổi, đã sử dụng chương trình đầu tư di trú EB-5 để vào Hoa Kỳ cùng với chồng là Phong Nguyễn. Hiện nay, chị đang chờ nhận thẻ xanh vĩnh viễn. Tác giả Nhân Viên Tạp Chí các Nhà Đầu Tư EB5 EB5INVESTORS.VN 59