EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 6

CHƯƠNG TRÌNH NHÀ ĐẦU TƯ EB-5 Công ty luật toàn cầu Fragomen chuyên hỗ trợ các cá nhân có tài sản ròng cao cùng với gia đình và các cố vấn riêng của họ tìm ra giải pháp đáp ứng các yêu cầu pháp lý phức tạp liên quan đến việc định cư theo diện đầu tư và kinh doanh tại Mỹ. Hãy liên hệ với các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực định cư theo diện EB-5 của chúng tôi để có được sự cố vấn hữu ích và phù hợp. AUSTIN T. FRAGOMEN, JR., ENRIQUE GONZALEZ, III, New York, NY afragomen@fragomen.com Miami, FL egonzalez@fragomen.com PARISA KARAAHMET, MITCH WEXLER, New York, NY pkaraahmet@fragomen.com Irvine, CA mwexler@fragomen.com MICHAEL TURANSICK, CYNTHIA LANGE, Chicago, IL mturansick@fragomen.com Silicon Valley, CA clange@fragomen.com CHAD ELLSWORTH, FREDDI WEINTRAUB, New York, NY cellsworth@fragomen.com New York, NY fweintraub@fragomen.com ANNA MORZY, DAN SCHWARZ, Chicago, IL amorzy@fragomen.com New York, NY dschwarz@fragomen.com CHAD BLOCKER, Los Angeles, CA cblocker@fragomen.com Private Client Practice FRAGOMEN, DEL REY, BERNSEN & LOEWY, LLP w w w . f r a g o m e n . c o m / e b 5 4 EB5 INVESTORS M AGAZINE