EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 56

18 Nhà đầu tư THE MANHATTAN THẤP HƠN ĐÔNG 11 sàn nhà CONDOMINIUM NHÀ THIẾT KẾ:ODA Dự án Chung cư cao cấp 208 Delancey dự kiến sẽ tìm 18 nhà đầu tư EB-5, tạo ra ước tính tổng cộng trên 215,1 việc làm xây dựng và tỷ lệ thặng dư việc làm là 19,5% mỗi nhà đầu tư. Ngân quỹ đầu tư từ nguồn EB-5 chỉ chiếm 11,47% toàn dự án, và các nhà đầu tư được ưu tiên hoàn vốn trước đơn vị phát triển từ nguồn doanh thu của bất động sản được phát triển. Theo đánh giá của một đơn vị thứ ba chuyên nghiệp, dự án ước tính thu về doanh số nhà ở là 101,7 triệu đô la Mỹ, với lợi nhuận ròng lên tới 21,99 triệu đô la Mỹ và tỷ suất sinh lời năm lên tới 33,39%. Dự án có biên lợi nhuận đang kể, để hoàn trả cho nhà đầu tư. PROGRESS 23 Nhà đầu tư TYPICAL APARTMENT LIVING ROOM LIC COMMONS LONG ISLAND CITY 7 sàn nhà CONDOMINIUM NHÀ THIẾT KẾ: Issac & Stern Dự án thành công 208 DELANCEY STREET 07.13.2018 INTERIOR RENDERINGS REVIEW 1 PROGRESS LOUNGE 2 208 DELANCEY STREET 07.13.2018 INTERIOR RENDERINGS REVIEW 1 LIC Commons sẽ tạo ra 347,7 công việc mới, tương đương với tỷ lệ thặng dư việc làm trung bình ở mức 51,17% cho mỗi nhà đầu tư EB-5, và tất cả đều là việc làm liên quan tới xây dựng. Cổ phần ưu đãi EB-5 chỉ chiếm 19,96% tổng chi phí dự án và có thứ tự ưu tiên hoàn vốn cao hơn so với 17,57% vốn chủ sở hữu của đơn vị phát triển dự án. Long Island City (LIC) được chú ý nhờ tốc độ phát triển và sự sang trọng hóa nhà ở nhanh và liên tục, các công viên bờ sông, và sự tăng nhanh của cộng đồng nghệ thuật. LIC có mật độ phòng trưng bày nghệ thuật, các viện nghệ thuật, và không gian phòng trưng bày thuộc nhóm cao nhất của bất kỳ khu phố tại Thành phố New York. Amazon đã lên kế hoạch đặt các trụ sở công ty mới tại Thành phố Long Island liên hệ chúng tôi WWW.NEWEMPIREEB5.COM điện thoại:+1(917)319-8885 VĂN PHÒNG:+1(212)991-8187 EMAIL:EMILY@USNERE.COM 2128 Ocean Ave EB-5 hạn ngạch: 13 Căn hộ con số: 56 Địa chỉ nhà: New York, phía Nam bờ biển of Brooklyn Hoàn thành thời gian: Mùa hè 2018 269 Park Slope Wingate Hotel EB-5 Bán hết 54 4907 4th Ave EB-5 hạn ngạch: 22 EB-5 hạn ngạch: 14 EB-5 hạn ngạch: 6 Căn hộ con số: 34 phòng con số: 62 phòng con số: 25 Địa chỉ nhà: New York, Park Địa chỉ nhà: Greenwood, Địa chỉ nhà: Fourth Avenue Slope of Brooklyn Brooklyn, New York Brooklyn Sunset Park Hoàn thành thời gian: 2020 Hoàn thành thời gian: Hoàn thành thời gian: 2020 tháng Tám 2017 EB5 INVESTORS M AGAZINE 370 LEXINGTON AVE SUITE 410, NEW YORK, NY 10017