EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 55

rằng các nhà đầu tư đủ điều kiện để được hoàn trả sau khi cư trú có điều kiện của họ được thỏa mãn. Cho đến lúc đó, các quỹ phải duy trì rủi ro trước khi rủi ro cho đến khi thẻ xanh có điều kiện hết hạn. Đây được gọi là thời gian duy trì (thường là hai năm). Theo bản ghi nhớ USCIS 2017, họ đủ điều kiện để được hoàn trả ngay cả trước khi có phê duyệt I-829 và vì vậy PPM cũng nên nêu rõ điều đó. Vì vậy, các nhà đầu tư không cần phải đợi thêm 2 năm nữa để lấy lại tiền. Quá trình xử lý I-829 hiện mất khoảng 30 tháng. Xin lưu ý một số PPM cho rằng tất cả các nhà đầu tư Kiến nghị I-829 phải được chấp thuận trước khi trả nợ. Kịch bản đặc biệt này là không mong muốn bởi vì rất có thể sẽ dẫn đến tiền của nhà đầu tư bị khóa trong vài năm nữa, đặc biệt là nếu bất kỳ nhà đầu tư nào trong dự án đến từ một quốc gia bị tồn đọng trong thời gian xử lý, như Trung Quốc đã tồn đọng khoảng 15 năm. BỐ TRÍ LẠI VÀ ĐỒNG Ý Các nhà đầu tư từ các quốc gia bị tồn đọng có thể cần tiền của họ được tái đầu tư sau khi dự án hoàn thành và NCE đã được hoàn trả. được triển khai lại thành một đ ề nghị đầu tư đủ điều kiện theo USCIS và theo quy tắc rủi ro. Đảm bảo RC hoặc người quản lý của NCE cần có sự đồng ý của nhà đầu tư trước khi triển khai lại các quỹ để có thể kiểm soát rằng tiền sẽ không kết thúc trong một khoản đầu tư rủi ro cao, hoặc một dự án khác mà nhà đầu tư trú ẩn hoàn toàn. Ishaan Khanna là một nhà đầu tư EB-5 đến từ New Delhi, Ishaan Khana biết về chương trình EB-5 khi đang là sinh viên năm cuối đại học. Giờ đây, ông muốn chia sẻ hành trình EB-5 của mình để giúp các nhà đầu tư khác đưa ra quyết định đầu tư và nhập cư thông minh. Ông khuyến khích các nhà đầu tư thẩm định kỹ lưỡng tương tự như khi ông đầu tư và bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của mình với họ, ông hy vọng sẽ giúp họ trên con đường đến thường trú tại Hoa Kỳ. Ông hiện là Giám đốc quan hệ nhà đầu tư cho những người Ấn Độ của công ty EB5 United. Trong tr ườ ng hợ p này, tiề n của nhà đ ầu tư phải EB5INVESTORS.VN 53