EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 52

Những điều quan trọng cần tìm kiếm trong dự án EB-5 Để thành công trong nhập cư và đầu tư, các nhà đầu tư EB-5 nên nghiên cứu một điều khoản hoàn trả của dự án, bảo đảm vốn, thời hạn đầu tư và việc đồng ý triển khai lại. Tác giả Ishaan Khanna M ột số cân nhắc quan trọng cần chú ý khi so sánh các dự án EB-5 khác nhau để đầu tư là gì? Làm thế nào các nhà đầu tư có thể lựa chọn tốt nhất dự án phù hợp với họ và tránh một số cạm bẫy phổ biến nhất? ĐẦU TIÊN, PPM CHÍNH XÁC LÀ GÌ? Khi nghiên cứu các dự án EB-5, điều quan trọng là nghiên cứu các PPM, viết tắt của Bản ghi nhớ vị trí riêng. Chúng là các tài liệu được tạo bởi các bên tìm kiếm tài trợ, như Trung tâm khu vực EB-5 (RC) hoặc các nhà phát triển được tài trợ chẳng hạn, sau đó được các nhà đầu tư xem xét. Chúng là nguồn thông tin chính về đầu tư, được sử dụng để phác thảo tất cả các thông tin, yêu cầu và rủi ro tài chính tiềm ẩn mà các nhà đầu tư gặp phải khi thực hiện khoản đầu tư đó. Đối với dự án EB-5, PPM cần nêu chi tiết và giải thích điều gì xảy ra với tiền của nhà đầu tư EB-5 và những biện pháp bảo vệ nào được đưa ra bởi Doanh nghiệp thương mại mới (NCE) nhận đầu tư nếu xảy ra sự cố trong quá trình đầu tư. CÁC ĐIỀU KHOẢN HOÀN TRẢ TRONG TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI (BẢO ĐẢM TỪ CHỐI I-526) I-526 là mẫu hồ sơ đầu tư đầu tiên với các dịch vụ nhập cư Hoa Kỳ để đăng ký EB-5. Nhiều dịch vụ EB-5 đi kèm với bảo đảm hoàn tiền, trong trường hợp đơn bị từ chối 50 EB5 INVESTORS M AGAZINE