EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 50

(Tìm hiểu Thông tin Công ty) khi tra cứu hoạt động đầu tư của họ tại địa chỉ: www.sec.gov/reportspubs/investor- publications/investorpubscompanieshtm.html. Thông tin nêu trên nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chủ động thẩm định của nhà đầu tư trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Xác minh dữ liệu trong tài liệu công khai, lịch sử và số liệu đầu tư, cũng như tiền vốn của công ty sẽ giúp không xảy ra những hành vi gian lận. Thói tự mãn có thể biến nhà đầu tư trở thành con mồi của những kẻ gian lận. Khi nhà đầu tư tiến hành điều tra tính xác thực của những thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động đầu tư, nhà đầu tư có thể giảm thiểu hoặc tránh được gian lận. Rủi ro luôn gắn liền với mọi hoạt động đầu tư và là yếu tố tất yếu trong các hoạt động đầu tư diện EB-5, nhưng có thể giảm thiểu được. Dẫu sao, khi bị thua lỗ do tổ chức phát hành chứng khoán tại Hoa Kỳ gian lận, SEC có quyền thực thi luật chống gian lận của Hoa Kỳ. Debbie Klis hay thực thể hưởng lợi từ khoản đầu tư yêu cầu được đăng ký công khai, thì nhà đầu tư cần tự xác minh thông tin này. Có thể tìm tên công ty trong cơ sở dữ liệu EDGAR của SEC tại địa chỉ www.sec.gov/edgar/ searchedgar/companysearch.html. Xin lưu ý công ty đại chúng không phải lúc nào cũng ẩn chứa ít rủi ro đầu tư, và tương tự vậy, công ty chưa đăng ký không có nghĩa đầu tư sẽ không thành công. Phần lớn những nhà phát triển bất động sản và nguồn quỹ tư đều chưa được đăng ký lên SEC nhưng vẫn tạo lợi nhuận đáng kể. Xác minh Thông tin tham khảo. Nếu bên môi giới của nhà đầu tư hay tổ chức phát hành chứng khoán giới thiệu “những nhà đầu tư may mắn” hay những dự án đầu tư thành công trước đó, hãy thử xác minh tính xác thực của những thông tin tham khảo đó để chắc rằng những cái tên kể ra không nằm trong danh sách lừa đảo. Nếu có kế hoạch đầu tư vào bất động sản, hãy xác nhận các giấy tờ chứng minh để đảm bảo đúng quyền sở hữu. Tự Tra cứu. Ngoài việc xem xét tờ thuyết minh gọi cổ phần và báo cáo tài chính mới nhất, nhà đầu tư lúc nào cũng phải tự tra cứu về hoạt động đầu tư trước khi đưa ra quyết định đầu tư, bất kể hoạt động đầu tư có liên quan đến một khoản quỹ, bất động sản, công ty tư nhân hay chứng khoán giao dịch đại chúng. Xin lưu ý rằng những công ty có vốn hóa nhỏ có thể là những công ty ẩn chứa rủi ro đầu tư cao nhất. Bằng cách tự tra cứu hoạt động đầu tư, nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro nhờ xác minh những thông tin nhận được. Nhà đầu tư có thể sử dụng ấn bản trực tuyến của SEC “Get Info About Companies” 48 EB5 INVESTORS M AGAZINE có kinh nghiệm tài chính rộng lớn tập trung vào việc hình thành quỹ bao gồm các quỹ EB-5, quỹ phòng hộ, vốn cổ phần tư nhân và bất động sản, các quỹ trung chuyển quốc tế và các vấn đề kinh doanh, chứng khoán. Kinh nghiệm của bà bao gồm cơ cấu nợ thành công và đầu tư EB-5 cùng với các khoản vay của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD), tín dụng nhà ở thu nhập thấp, tín dụng thuế cho các dự án có tính lịch sử, tín dụng thuế thị trường mới, trái phiếu, trái phiếu miễn thuế, tín dụng năng lượng, gây quỹ cộng đồng cho phát triển thương mại và hỗn hợp, khu dân cư, năng lượng mặt trời, khách sạn, sòng bạc, bảo tàng, nhà máy, v.v. Klis là một diễn giả và tác giả thường xuyên cho các dự án tài chính EB-5, các vấn đề gây quỹ cộng đồng, chứng khoán và công ty liên quan. Nguồn: 1 Xem https://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/1959815.pdf 2 Xem http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_overview_en.pdf 3 Xem https://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/1959815.pdf; và http:// www.oecd.org/mena/competitiveness/38758855.pdf 4 Xem Hiến Pháp Hoa Kỳ (Điều I, Khoản 8, Mục3). 5 https://fas.org/sgp/crs/misc/RL30315.pdf 6 http://www.columbia.edu/~hcs14/SEC.htm 7 Xem http://3197d6d14b5f19f2f440-5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1. rackcdn.com/collection/papers/1970/1974_0207_GarrettChamberT.pdf 8 Thật ra, ngoại lệ duy nhất đối với sự bảo vệ nhà đầu tư là trong các trường hợp các nhà đầu tư không phải của Hoa Kỳ trong các nhà phát hành cổ phiếu không phải của Hoa Kỳ. Trong năm 2010, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã quyết rằng luật chống gian lận chứng khoán Hoa Kỳ không áp dụng cho các giao dịch bởi các nhà đầu tư không phải của Hoa Kỳ đối với chứng khoán của các công ty không phải của Hoa Kỳ trên các giao dịch trao đổi không phải của Hoa Kỳ. Xem vụ kiện giữa Morrison và National Australia Bank, 561 U.S. 247 (2010). 9 Tuy nhiên, khi bên nguyên đơn cho rằng có gian lận chứng khoán liên quan tới một giao dịch quốc tế, tòa phải quyết định xem Quốc Hội có dự định sử dụng tài nguyên của tòa án Hoa Kỳ cho đơn đòi quyền lợi đó không; quyền xét xử thiên về giao dịch này có (các) mối liên lạc quan trọng với Hoa Kỳ hoặc là vụ gian lận chứ không phải là những tranh chấp về luật lệ. 10 Một khoản đầu tư không có rủi ro là khi nhà đầu tư được lấy lại khoản tiền đảm bảo và không mất bất kỳ khoản tiền nào trong khoản đã đầu tư vào. 11 https://www.sec.gov/Article/whatwedo.html