EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 49

lợi nhuận bất hợp pháp, hay còn gọi là yêu cầu từ bỏ khoản lợi luận phi pháp, và đình chỉ, chẳng hạn như đình chỉ một cán bộ nào đó trong doanh nghiệp, hay không cho phép thực hiện các giao dịch chứng khoán. Nếu phát hiện thấy người vi phạm không tuân thủ, người đó có thể bị phạt thêm tiền hoặc bị bỏ tù. Khởi kiện Hành chính: SEC có thể tìm kiếm rất nhiều biện pháp xử phạt thông qua thủ tục tố tụng hành chính do thẩm phán luật hành chính điều trần. Thẩm phán này không phải người của SEC. Các biện pháp xử phạt hành chính bao gồm lệnh ngừng và chấm dứt, đình chỉ hoặc thu hồi giấy đăng ký của cố vấn đầu tư và nhà môi giới cổ phiếu, phê bình, cấm không được tham gia vào ngành chứng khoán, phạt tiền dân sự và yêu cầu từ bỏ khoản lợi nhuận phi pháp. Thẩm quyền của SEC. Quốc hội thành lập SEC thông qua việc ban hành Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, bản sửa đổi (Đạo luật Giao dịch). Đạo luật Giao dịch trao cho SEC rất nhiều quyền trong tất cả các khía cạnh của ngành chứng khoán, từ các công ty môi giới đến sàn giao dịch cổ phiếu, đến các tổ chức tư nhân và công ty đại chúng v.v. Phạm vi quyền hạn của SEC còn áp dụng cả bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Luật chứng khoán liên bang Hoa Kỳ là luật duy nhất, bởi luật này bao trùm vô cùng nhiều khía cạnh và tuân thủ nguyên tắc bao hàm, chứ không phải loại trừ. Đặc biệt, tất cả các giao dịch chứng khoán đều phải tuân thủ các quy định về chống gian lận trong Đạo luật Giao dịch và Đạo luật Chứng khoán năm 1933, bản sửa đổi. Do đó luật chứng khoán Hoa Kỳ mạnh dạn áp dụng đối với tất cả các nhà đầu tư trên thế giới, trừ khi hoạt động giao dịch (i) không diễn ra tại Hoa Kỳ và (ii) không có sự tham gia của cá nhân hay tổ chức của Hoa Kỳ. Đặc biệt, SEC dựa vào án lệ qua nhiều thập kỷ để xác định khi nào có thể áp dụng những quy định về chống gian lận thuộc Mục 10(b) trong Nội quy và Đạo luật Giao dịch 10b-5 đã được thông qua, ra bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong một vụ án tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ giữa Morrison và Ngân hàng Quốc gia Úc, Tòa án Tối cao đã xây dựng một quy chuẩn khách quan, nghiêm ngặt về phạm vi áp dụng của Đạo luật Giao dịch; đặc biệt Tòa án đã tuyên luật rằng Mục 10(b) và Nội quy 10b-5 áp dụng “chỉ khi có liên quan đến hoạt động mua hoặc bán chứng khoán được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, và hoạt động mua hoặc bán bất kỳ loại chứng khoán nào khác tại Hoa Kỳ.”  Đối với những nhà đầu tư không mang quốc tịch Hoa Kỳ nhưng triển khai dự án FDI tại Hoa Kỳ, thì các quy định chống gian lận sẽ bảo vệ những nhà đầu tư đó bằng cách yêu cầu các tổ chức phát hành chứng khoán Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm đối với những tuyên bố giả hoặc sai lệch, bất kể tại trung tâm khu vực EB-5 hay đầu tư trực tiếp hay thông qua dự án đầu tư không phải EB-5. GIẢM THIỂU RỦI RO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH SÂU Mặc dù Quốc hội thiết lập rất nhiều biện pháp bảo vệ cho các nhà đầu tư thông qua SEC và Đạo luật Giao dịch, nhưng công cụ hiệu quả nhất dành cho những nhà đầu tư không mang quốc tịch Hoa Kỳ nhưng sống tại Mỹ đó là ngăn không để xảy ra hành vi gian lận trong đầu tư trước khi quyết định đầu tư. Phần trao đổi dưới đây trình bày ngắn gọn một số câu hỏi được đề xuất liên quan đến hoạt động đầu tư và các nguyên tắc hỗ trợ trước khi đầu tư: Xác nhận xem bên môi giới hay công ty đã được cấp phép chưa. Nếu bên môi giới chào bán chứng khoán, nên xác định xem bên môi giới hay công ty liên kết đã được cấp phép hay chưa. Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính (FINRA) có một trang web kiểm tra bên môi giới rất dễ sử dụng, tại địa chỉ brokercheck.finra.org giúp xác nhận tình trạng cấp phép và kiểm tra xem liệu bên môi giới hay công ty có từng bị khiếu nại hay không. Nhà đầu tư cũng có thể gọi đến đường dây nóng trao đổi công khai của FINRA theo số (800) 289-9999. Ngoài ra, xác nhận rằng người đại diện đến từ công ty được cấp phép, để đảm bảo rằng đại diện không sử dụng tên của bên môi giới hoặc công ty môi giới hợp pháp. Phải luôn so sánh địa chỉ của bên môi giới với địa chỉ được cơ quan quản lý chứng khoán hoặc FINRA cung cấp. Xác nhận xem hoạt động Đầu tư Đã được Đăng ký với SEC chưa. Nếu tổ chức phát hành chứng khoán đầu tư EB5INVESTORS.VN 47