EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 48

CÁC CÁCH XỬ LÝ VÀ ÁP DỤNG LUẬT CHỐNG GIAN LẬN Mọi dự án đầu tư bình thường đều ẩn chứa rủi ro, bất kể là do thị trường, giá cả, khả năng thanh khoản, tín dụng, lãi suất hay biến động tiền tệ v.v. Do đó, khi nhà đầu tư bị thua lỗ do những rủi ro đã đoán định trước, thì các phương pháp cứu chữa khá hạn chế. Tuy nhiên, khi nguyên nhân thua lỗ là do tổ chức phát hành chứng khoán tại Hoa Kỳ gian lận, thì tùy từng trường hợp mà các nhà đầu tư có thể áp dụng các công cụ để thu hồi lại một số khoản thiệt hại tài chính. 10 Quyền hạn của SEC: SEC được Quốc hội ủy quyền tìm những cách xử lý, bao gồm phạt tiền dân sự và yêu cầu từ bỏ khoản lợi nhuận phi pháp, từ những người gian lận. SEC có trách nhiệm xử lý các vấn đề dân sự chống lại những cá nhân và tổ chức vi phạm luật chứng khoán tại tòa án liên bang hoặc trước thẩm phán luật hành chính liên bang, và tìm ra các cách xử lý, bao gồm phạt tiền dân sự, yêu cầu từ bỏ khoản thu phi pháp, lệnh huấn thị cấm tiếp tục vi phạm luật và cấm không cho giữ chức vụ cán bộ và giám đốc. SEC cũng có thể đề nghị một cơ quan thi hành luật khác, Sở Pháp lý, cùng tham gia, nhằm tìm kiếm các biện pháp xử phạt hình sự, chẳng hạn như phạt tù những người gây ra hành vi bất hợp pháp. 46 EB5 INVESTORS M AGAZINE Lợi ích khi SEC thực thi hành động dân sự, ngoài việc yêu cầu nhà đầu tư phải tự trả phí yêu cầu bồi thường từ bên vi phạm, là vô cùng lớn. Thành phần quan trọng giúp SEC tìm ra các cách xử lý hiệu quả đó là cơ quan thực thi của SEC. Hàng năm, SEC khởi kiện hàng trăm vụ thực thi dân sự chống lại các cá nhân và tổ chức vi phạm luật chứng khoán, bao gồm giao dịch tay trong, gian lận khi lập sổ sách kế toán và cung cấp thông tin giả hoặc sai lệch về chứng khoán được tung ra thị trường và về các công ty phát hành. 11 Các Loại Vụ kiện và Cách xử lý của SEC: Bất kể SEC có quyết định khởi sự vụ kiện dân sự hay không, thì vẫn cần phải dựa trên một số yếu tố, yếu tố chính là liệu SEC có thẩm quyền hay không và tùy thuộc vào loại biện pháp xử phạt hoặc biện pháp giảm nhẹ. SEC có thể khởi kiện theo các thủ tục tố tụng hành chính hoặc qua tòa án liên bang, hoặc tùy theo vụ việc hoặc hành vi sai trái, mà SEC có thể tiến hành cả hai loại thủ tục, bao gồm: Khởi kiện Dân sự: SEC nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Quận của Hoa Kỳ và xin tòa án cấp lệnh tòa, hay còn gọi là lệnh huấn thị, trong đó cấm thực hiện thêm bất kỳ hành động hay biện pháp nào vi phạm luật hoặc quy định. Có vô số cách xử lý mà SEC có thể áp dụng, trong đó có thể bao gồm kiểm toán, thực hiện công tác kế toán để phát hiện hành vi gian lận, triển khai giám sát kết hợp với phạt tiền dân sự hoặc yêu cầu trả lại khoản