EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 47

kiện khung pháp lý, chứ không phải các chính sách ưu đãi, có “tầm quan trọng hơn hẳn” trong việc quyết định nguồn vốn FDI. Tuy nhiên, OECD báo cáo thêm rằng, các chính sách ưu đãi có thể bù lại những thiếu sót khác và thường là công cụ chính sách hiệu quả giúp đạt được những mục tiêu về kinh tế và xã hội.” 3 Trong trường hợp là Hoa Kỳ, nhà đầu tư không mang quốc tịch Hoa Kỳ như ng đ ầu tư vào Hoa Kỳ qua Chương trình Đầu tư Định cư tại Hoa Kỳ hay còn gọi là “EB-5”, hoặc chương trình khác, thường tin rằng đầu tư vào đây gặp ít rủi ro hơn do chính sách pháp lý của quốc gia này. Tuy nhiên, phần lớn nhà đầu tư không mang quốc tịch Hoa Kỳ có thể chưa hiểu rõ các nội quy và quy định mà họ phải tuân thủ vốn vẫn âm thầm thúc đẩy nguồn FDI. Theo luật chứng khoán của liên bang Hoa Kỳ, có những biện pháp bảo vệ chính nào giúp giảm bớt những lo ngại của nhà đầu tư không mang quốc tịch Hoa Kỳ và đưa ra một số lời khuyên để bảo vệ những nhà đầu tư tiềm năng? QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC LẤY TRONG HIẾN PHÁP HOA KỲ Chính phủ Hoa Kỳ lấy quyền hiến pháp để quy định về nguồn vốn FDI từ Điều khoản Thương mại, trong đó cấp Quốc hội Hoa Kỳ đặc quyền “quy định hoạt động Thương mại với các Quốc gia nước ngoài.” Quả thực, bộ luật liên bang Hoa Kỳ có ghi hơn 700 quy định về hoạt động thương mại “liên tiểu bang” hoặc “nước ngoài”. Điều khoản Thương mại đã trở thành căn cứ hiến pháp cho nhiều đạo luật được Quốc hội ban hành trong suốt những thập kỷ qua, và Điều khoản đó là một trong vô số quyền của quốc hội. Quyền này đã làm khởi sinh nhiều quy định về hoạt động nông nghiệp, ngân hàng, chống độc quyền, chứng khoán, kinh doanh, năng lượng, tín dụng tiêu dùng, Internet, quyền dân sự, thực phẩm, súng, khủng bố, cờ bạc, lương hưu, sản phẩm y tế, năng lượng nguyên tử, máy bay và vô số các lĩnh vực khác. Liên quan đến chính sách thúc đẩy đầu tư nội địa, cũng như FDI, Quốc hội thông qua các đạo luật yêu cầu Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch (SEC) Hoa Kỳ thực thi các nội quy nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và thúc đẩy đầu tư. Thực tế, theo tuyên bố, mục đích chính của SEC là phải bảo vệ nhà đầu tư sao cho không để xảy ra những hoạt động tài chính phi pháp hay nguy hiểm, hay gian lận tại Hoa Kỳ. Luật chứng khoán liên bang thường không phân biệt quốc tịch của nhà đầu tư khi áp dụng luật hay các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư. Và luật chứng khoán Hoa Kỳ được áp dụng đối với những giao dịch được khởi sự tại lãnh thổ Hoa Kỳ nhưng thực hiện tại nước ngoài và ngược lại. 4 5 6 7 8 9 Các công cụ mà nhà đầu tư không mang quốc tịch Hoa Kỳ đang sinh sống tại Hoa Kỳ có thể sử dụng rơi vào hai hạng mục: cách xử lý có hiệu lực trước khi được thông qua, và có thể áp dụng các phương án này khi đầu tư thua lỗ do gian lận; và biện pháp phòng ngừa và có thể áp dụng các biện pháp này trước khi quyết định đầu tư. EB5INVESTORS.VN 45