EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 46

Hoạt động Thẩm định và Luật Chứng khoán Hoa Kỳ Có thể Bảo vệ các Nhà đầu tư Nước ngoài Các quy định của Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Hoa Kỳ và tra cứu kỹ lưỡng về hoạt động đầu tư có thể giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ các nhà đầu tư nước ngoài tại Mỹ. Tác giả Debbie A. Klis T iềm lực kinh tế mạnh liên tục từ trước đến giờ của Hoa Kỳ phụ thuộc một phần vào nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Quả thực, FDI là thành phần không thể thiếu đối với bất kỳ nền kinh tế quốc gia hùng mạnh nào. Nguồn vốn FDI mà mỗi quốc gia nhận được mỗi năm chênh lệch nhau đáng kể; có nhiều yếu tố tác động đến nguồn vốn FDI đổ vào một quốc gia. Khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài là thế mạnh của Hoa Kỳ, bằng chứng là Hoa Kỳ luôn đứng đầu về FDI hết năm này qua năm khác. Thậm chí vào năm 2017, nguồn vốn FDI của Hoa Kỳ giảm 40%, dừng ở con số 275 triệu đô la, nhưng Hoa Kỳ vẫn đứng đầu về vốn FDI (xếp thứ hai là Trung Quốc với khoản FDI kỷ lục là 136 triệu đô la và con số này sẽ tiếp tục tăng lên). 1 2 Thu hút nguồn vốn FDI là một con đường phức tạp gồm nhiều yếu tố, trong đó có thể kể đến khung kinh tế chung, thuế suất, ưu đãi đầu tư, chính sách quốc gia liên quan đến đầu tư, giá tiền tệ, tính minh bạch, quy định... của mỗi quốc gia. Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế (OECD) đã báo cáo rằng điều kiện kinh tế chung và điều 44 EB5 INVESTORS M AGAZINE