EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 41

Đ ôi khi, những sai lầm tồi tệ nhất là những lỗi lầm không hề được chú ý.Theo một trung tâm khu vực, sự thật là tỷ lệ tồn đọng visa ngày càng tăng đã làm tê liệt chương trình EB-5. Trong một vụ kiện gần đây tại tòa án quận liên bang, Trung tâm cho vay của Mỹ (ALC) và hàng ngàn nhà đầu tư Trung Quốc đại diện trong một vụ kiện tập thể của công ty luật Kurzban Kurzban Tetzeli & Pratt cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã kiểm tra nguồn cung cấp thị thực EB-5 hạn chế hàng năm. Họ cho rằng sai lầm này là nguyên nhân của việc tồn đọng thị thực EB-5. Nếu vụ kiện của họ thành công, nó sẽ rút ngắn đáng kể thời gian các nhà đầu tư Trung Quốc phải chờ đợi để nhập cư vào Hoa Kỳ dựa trên các khoản đầu tư EB-5 của họ. NGUỒN GỐC SÂU XA CỦA VIỆC TỒN ĐỌNG THỊ THỰC EB-5 Tồn đọng thị thực phát triển bất cứ lúc nào nhu cầu cho một loại thị thực cụ thể vượt xa nguồn cung. Về phía cung, luật thiết lập chương trình EB-5 dành một số lượng thị thực cố định – chỉ dưới 10.000 mỗi năm – dành cho các nhà đầu tư EB-5. Nhu cầu về các thị thực này được thúc đẩy bởi tổng số công dân nước ngoài đầu tư đủ điều kiện vào một dự án EB-5 và được chấp thuận đơn I-526. Trong 25 năm đầu tiên của chương trình EB-5, tất cả mọi người đều tính, có quá nhiều thị thực để đáp ứng ngay lập tức cho mọi nhà đầu tư EB-5. Do đó, không có tồn đọng cho loại thị thực EB-5. EB5INVESTORS.VN 39