EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 38

trợ cấp bằng tiền mặt thuộc diện Trợ cấp Tạm thời cho Gia đình Nghèo khó (TANF), chương trình trợ cấp bằng tiền mặt của Tiểu bang và địa phương cung cấp các phúc lợi để duy trì thu nhập (thường gọi là các chương trình "Trợ giúp Chung"), hoặc các Chương trình (bao gồm cả Medicaid) hỗ trợ các cá nhân sống tại các cơ sở chăm sóc lâu dài. Các nhà đầu tư EB-5 cần phải hiểu rằng Chính quyền Trump đang cố gắng mở rộng danh sách phúc lợi chính phủ có thể dẫn đến phát hiện gánh nặng xã hội. Cụ thể, Chính quyền đang cố gắng mở rộng danh sách các phúc lợi chính phủ bị cấm để bao gồm Medicaid, Obamacare được trợ cấp, tem phiếu thực phẩm, tín dụng thuế hoặc các phúc lợi chính phủ không bằng tiền mặt khác. Việc chấp nhận các loại trợ cấp chính phủ này có thể dẫn đến bị từ chối Đơn I-829. Tóm lại, các nhà đầu tư EB-5 phải thận trọng khi duy trì tình trạng đủ điều kiện để nhận cả thẻ xanh có điều kiện và thẻ xanh vĩnh viễn. Việc không duy trì tình trạng không định cư, bắt giữ do phạm tội hoặc kết án, hoặc báo cáo sai trên đơn xin visa có thể khiến nhà đầu tư EB-5 và/hoặc người nộp đơn phụ thuộc mất tình trạng đủ điều kiện nhận thẻ xanh hai năm. Đối với những nhà đầu tư EB-5 đã nhận thẻ xanh hai năm, nhà đầu tư và thành viên gia đình phụ thuộc phải duy trì tình trạng cư trú tại Hoa Kỳ, đóng 36 EB5 INVESTORS M AGAZINE thuế quy định, tránh tham gia các chương trình phúc lợi công cộng và tránh tham gia tất cả các hoạt động phạm tội để duy trì tình trạng đủ điều kiện được phê duyệt đơn I-829. Theo Chính quyền Trump, nhà đầu tư cần dự kiến rằng USCIS sẽ xem xét kỹ lưỡng thông tin cá nhân của nhà đầu tư cũng như kiểm tra chặt chẽ tình trạng tiếp tục đủ điều kiện nhận phúc lợi EB-5 của nhà đầu tư và người phụ thuộc. Jennifer Hermansky tập trung thủ tục nhập cư của mình vào mảng nhập cư việc làm. Bà có kinh nghiệm phục vụ trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dược phẩm và bất động sản, cũng như các doanh nhân, nhà khoa học và nhà nghiên cứu trong cộng đồng khoa học với một loạt các lựa chọn visa tạm trú và giải pháp thường trú. Hermansky cấu trúc một loạt các dự án visa EB-5 trong các lĩnh vực bất động sản, chăm sóc sức khỏe, khách sạn, đại diện cho các nhà đầu tư EB-5 trong các đơn kiến nghị I-829, làm việc với các trung tâm khu vực EB-5 và tuân thủ dự án.