EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 37

Việc trải qua một thời gian đáng kể bên ngoài Hoa Kỳ là một vấn đề nghiêm trọng đối với bất kỳ thường trú nhân nào, bao gồm cả nhà đầu tư EB-5. Do đó, nhà đầu tư EB-5 và thành viên gia đình phụ thuộc của họ cần hiện diện tại Hoa Kỳ trong thời gian nhiều nhất có thể. Thông thường, các thường trú nhân cần trải qua ít nhất sáu tháng trong thời gian một năm tại Hoa Kỳ. Thời gian này có thể được tích lũy; không nhất thiết phải chỉ trong một lần nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Nếu không thể trải qua sáu tháng trong thời gian một năm tại Hoa Kỳ, nhà đầu tư cần cân nhắc việc xin giấy phép tái nhập cảnh từ USCIS, đóng vai trò là giấy phép nâng cao từ USCIS để dành nhiều thời gian bên ngoài Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư phải hiểu rằng USCIS có quyền xem lịch sử của nhà đầu tư EB-5 và thành viên gia đình phụ thuộc của nhà đầu tư, và có thể hỏi về các thời gian không hiện diện tại Hoa Kỳ kéo dài trong tiến trình quyết định Đơn I-829. xin thẻ xanh, bao gồm các nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình nộp đơn xin thẻ xanh ở trên mẫu I-829. Trong bất kỳ cuộc phỏng vấn đơn I-829 do USCIS tiến hành, viên chức có thể hỏi nhà đầu tư EB-5 và người phụ thuộc của nhà đầu tư về tình trạng cư trú tại Hoa Kỳ và lịch sử đi lại trong thời gian hai năm cư trú có điều kiện. Các trường hợp không hiện diện tại Hoa Kỳ kéo dài và không có mối quan hệ với Hoa Kỳ có thể khiến nhà đầu tư bị từ chối đơn I-829. "Nếu phát hiện thấy nhà đầu tư EB-5 đã rời bỏ nơi cư trú của mình tại Hoa Kỳ, các thành viên gia đình phụ thuộc không có cơ sở để nộp đơn I-829 mà không có nhà đầu tư." Hơn nữa, nhà đầu tư EB-5 cần duy trì tình trạng cư trú tại Hoa Kỳ, dù thông qua việc mua nhà hoặc thuê một căn hộ. Điều này rất quan trọng trong giai đoạn nộp Đơn I-829, vì Mẫu I-829 hỏi về địa chỉ và lịch sử cư trú của nhà đầu tư EB-5. Nếu nhà đầu tư không duy trì tình trạng cư trú thực tế tại Hoa Kỳ, USCIS có thể hỏi về việc liệu nhà đầu tư có duy trì tình trạng thường trú, và thậm chí cố gắng chấm dứt tình trạng này nếu nhà đầu tư không duy trì tình trạng cư trú và dành thời gian tại Hoa Kỳ. Nhà đầu tư cũng cần duy trì tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và các khoản đầu tư tại Hoa Kỳ để chứng minh các mối quan hệ tài chính. Ngoài ra, Chính quyền Trump đã tuyên bố rằng Chính quyền có ý định phỏng vấn tất cả những người nộp đơn Một điều cũng hết sức quan trọng đối với các nhà đầu tư EB-5 là hiểu được rằng người nộp đơn chính, nhà đầu tư EB- 5, phải duy trì tình trạng CPR để bảo vệ các thành viên gia đình phụ thuộc. Nếu phát hiện thấy nhà đầu tư EB-5 đã rời bỏ nơi cư trú của mình tại Hoa Kỳ, các thành viên gia đình phụ thuộc không có cơ sở để nộp đơn I-829 mà không có nhà đầu tư. Tương tự thế, việc nhà đầu tư EB-5 bị bắt giữ do phạm tội hoặc bị kết án có thể dẫn đến nhà đầu tư cũng như các thành viên gia đình của nhà đầu tư mất tình trạng thường trú nhân. Các thành viên gia đình phụ thuộc thường phải dựa vào tình trạng tiếp tục đủ điều kiện nộp đơn I-829 của nhà đầu tư EB-5. Tuy nhiên, quan trọng là, nhà đầu tư cũng phải duy trì tình trạng cư trú tại Hoa Kỳ và tránh tham gia bất kỳ hoạt động phạm tội nào. Chính quyền Trump cũng đã tuyên bố rằng USCIS sẽ bắt đầu thủ tục trục xuất bất kỳ thường trú nhân có điều kiện nào hoặc thường trú nhân hợp pháp đã lạm dụng bất kỳ chương trình nào liên quan đến việc nhận phúc lợi công cộng. Các nhà đầu tư EB-5 và thành viên gia đình của họ không được nhận trợ cấp của chính phủ dưới dạng Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) theo Tiêu đề XVI của Đạo luật An sinh Xã hội, EB5INVESTORS.VN 35