EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 36

Ngoài việc duy trì tình trạng tại Hoa Kỳ, Sắc lệnh của Tổng thống Trump, nhắm đến những người ngoại quốc có nguy cơ bị trục xuất đã bị kết án bất kỳ hành vi phạm tội nào, hoặc đã có bất kỳ cáo buộc hành vi phạm tội nào, ngay cả khi chưa có kết án chính thức. Một điều rất quan trọng đối với các nhà đầu tư EB-5 là hiểu được rằng USCIS không cần đến kết án phạm tội để bắt đầu quá trình trục xuất đối với nhà đầu tư EB-5 hoặc bất kỳ thành viên gia đình phụ thuộc nào của nhà đầu tư. Bất kỳ hành vi bắt giữ hoặc kết án xảy ra trong bất kỳ thời gian lùi ngày cấp xét visa nào, trong hoặc sau khi phê duyệt Đơn I-526, trong khi nhà đầu tư và người phụ thuộc đang chờ phỏng vấn visa diện nhập cư, có thể ảnh hưởng đến việc ban hành visa nhập cư của Lãnh sự quán hoặc sự phê duyệt điều chỉnh tình trạng trên Mẫu I-485 của USCIS. Các nhà đầu tư EB-5 và người phụ thuộc của họ phải lưu ý rằng việc sử dụng visa du lịch B để sinh con tại Hoa Kỳ có thể được dùng làm cơ sở từ chối thẻ xanh tại buổi phỏng vấn visa nhập cư của Lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc Điều chỉnh Tình trạng (AOS) trên Mẫu I-485 của USCIS. Ngoài ra, một nhà đầu tư EB-5 không bao giờ nên đăng ký cho con theo học tại một trường ở Hoa Kỳ theo diện visa B, vì điều này có thể khiến bị phát hiện ra tình trạng phụ huynh không đủ điều kiện vĩnh viễn. "một nhà đầu tư EB-5 không bao giờ nên đăng ký cho con theo học tại một trường ở Hoa Kỳ theo diện visa B, vì điều này có thể khiến bị phát hiện ra tình trạng phụ huynh không đủ điều kiện vĩnh viễn." Cuối cùng, một điều rất quan trọng đối với các nhà đầu tư EB-5 là trung thực trong tất cả các đơn vin visa nộp lên Hoa Kỳ. Trong thời gian tồn đọng visa, một điều thường gặp đối với các nhà đầu tư là muốn du lịch đến Hoa Kỳ. Bất kỳ đơn xin visa nào do nhà đầu tư EB-5 hay thành viên gia đình phụ thuộc của nhà đầu tư nộp lên phải được điền thông tin chính xác và trung thực. Nhà đầu tư cần thận trọng khi tiết lộ việc nộp bất kỳ Đơn I-526 nào trên hồ sơ xin visa theo diện không định cư. Ngoài ra, nhà đầu tư cần tiết lộ tất cả các lần bắt giữ và kết án và trả lời trung thực tất cả câu hỏi về việc làm, học tập và cư trú và nhất quán với thông tin trên Đơn I-526. 34 EB5 INVESTORS M AGAZINE Với việc Chính quyền Trump thực thi các luật này, một điều rất quan trọng đối với các nhà đầu tư là duy trì tình trạng đủ điều kiện nhận thẻ xanh. Có thể mất nhiều năm từ khi phê duyệt Đơn I-526 đến buổi phỏng vấn visa nhập cư hoặc điều chỉnh tình trạng. Bất kỳ việc không duy trì tình trạng, bắt giữ do phạm tội hoặc báo cáo sai xảy ra vào những năm xen giữa trước khi được cấp thẻ xanh hai năm có thể ảnh hưởng xấu đến tình trạng đủ tiêu chuẩn của nhà đầu tư để tiếp tục tham gia quy trình EB-5. DUY TRÌ TÌNH TRẠNG ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN THẺ XANH VĨNH VIỄN Khi nhà đầu tư EB-5 và thành viên gia đình của nhà đầu tư nhận thẻ xanh hai năm, một điều rất quan trọng là nhà đầu tư và gia đình duy trì tình trạng thường trú. Ngay cả sau khi nhận thẻ xanh có điều kiện, USCIS có thể tìm cách trục xuất nhà đầu tư ra khỏi Hoa Kỳ nếu nhà đầu tư không duy trì tình trạng cư trú tại Hoa Kỳ, phạm phải một số hành vi phạm tội hoặc nhận một số phúc lợi công cộng.