EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 32

chương trình EB-5 bằng cách nộp mẫu I-829 (gỡ bỏ các điều kiện). Các nhà đầu tư EB-5 thành công sau đó sẽ được cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn (còn được gọi là thẻ xanh vĩnh viễn hoặc thẻ xanh vô điều kiện) khi mẫu I-829 của họ được chấp thuận. ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG THÁCH THỨC Quy trình cấp thị thực EB-5 thường gặp hai trở ngại lớn: công tác xử lý các mẫu đơn xin cấp thị thực của nhà đầu tư của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) và hạn ngạch thị thực EB-5 hàng năm. 30 EB5 INVESTORS M AGAZINE Trước đây, thời gian xử lý thị thực EB-5 thường là hai năm, nhưng hiện nay thời gian xử lý có thể dài hơn nhiều. Điều này là do sự phổ biến và thành công của chương trình EB-5 và những số lượng đơn xin cấp thị lực, đặc biệt là từ Trung Quốc. Nhu cầu này gây ra sự tồn đọng số lượng người nộp đơn EB-5 từ Trung Quốc, những người đang chờ phê duyệt. USCIS giám sát chương trình EB-5 và đã linh hoạt tách những thị thực chưa được dùng cho các quốc gia không tham gia để phân bổ cho các nhà đầu tư đến từ các quốc gia như Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, do