EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 30

QUY TRÌNH EB-5: Hướng dẫn từng bước cho những nhà đầu tư Việt Nam Tìm hiểu những điều cơ bản khi nộp đơn xin cấp thị thực EB-5 – từ xin chấp thuận cho đơn I-526 đến nhận thẻ xanh có điều kiện trước khi có phê duyệt I-829 chính thức. Tác giả Trúc Nguyễn (Gigi) M ỗi năm, chính phủ Hoa Kỳ cấp hạn ngạch 10.000 thị thực EB-5 và mỗi quốc gia chỉ có thể nhận được 7% số thị thực được phân bổ đó. Điều này có nghĩa là một quốc gia sẽ nhận được trung bình khoảng 700 thị thực EB-5 mỗi năm. Người phụ thuộc cũng được tính vào hạn ngạch, có nghĩa là nếu một gia đình trung bình có bốn thành viên thì sẽ chỉ có khoảng 174 gia đình ở mỗi quốc gia nhận được thị thực EB-5 trong một năm. QUY TRÌNH EB-5 CƠ BẢN Để được chính phủ Hoa Kỳ cấp thị thực EB-5, một nhà đầu tư thông thường phải trải qua các bước sau. Trước tiên, nhà đầu tư phải xác định dự án tại Hoa Kỳ mà mình muốn đầu tư vào. Thứ hai, nhà đầu tư phải đưa ra yêu cầu đầu tư vốn của mình vào doanh nghiệp Hoa Kỳ đã chọn và nộp mẫu đơn I-526. Đối với các nhà đầu tư đã sống ở Hoa Kỳ, nếu I-526 của họ được chấp thuận, sau đó họ sẽ điền vào biểu mẫu điều chỉnh trạng thái (I-485). Nếu họ sống ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài, họ điền vào Mẫu DS-260. Người nộp đơn được chấp thuận sẽ nhận được giấy phép cư trú có điều kiện kéo dài hai năm, còn được gọi là thẻ xanh có điều kiện. Cuối cùng, sau hai năm, các nhà đầu tư phải chứng minh rằng họ đã hoàn thành tất cả những yêu cầu của 28 EB5 INVESTORS M AGAZINE