EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 26

khoảng 5 - 7 năm. Do đó, EB-5 hiện là một lựa chọn ít khả thi hơn đối với một số người muốn nhập cư vào Mỹ từ Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu các lựa chọn visa khác cho các cá nhân có giá trị ròng cao từ Việt Nam. Việt Nam và Hoa Kỳ hiện không có một hiệp ước thương mại và đầu tư nào có thể cấp cho các nhà đầu tư Việt Nam visa E-2. Visa H-1B mới được phân bổ thông qua lựa chọn theo kiểu quay xổ số với 30% cơ hội lựa chọn và thường không khả thi đối với các công ty khởi nghiệp hay các nhà đầu tư "tự làm chủ". Vâng, có một ngành đang phát triển ở Việt Nam để giúp mọi người trở thành công dân của các quốc gia như Grenada, có công dân đủ điều kiện xin visa nhà đầu tư E-2, nhưng con đường này không suôn sẻ như được mời chào và tùy chọn này có thể sẽ không kéo dài. Số liệu thống kê chính thức từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chứng minh điều này với tổng cộng bảy visa E-2 được cấp cho công dân Grenada vào tháng 9 năm 2018. 5. Nhưng L-1A / EB-1 (C) khả thi như thế nào đối với hầu hết mọi người? Các yêu cầu cơ bản đối với L-1A như sau: • Tổng tỷ lệ sở hữu của các doanh nghiệp Hoa Kỳ và nước ngoài ít nhất là 50%. Mặc dù có thể có ý nghĩa rằng các thực thể tại Hoa Kỳ và các thực thể ở nước ngoài có liên quan đến cùng một loại hình kinh doanh, nhưng điều này là không bắt buộc. • Người nộp đơn phải đóng vai trò làm người quản lý hoặc giám đốc điều hành trong một thực thể tại nước ngoài ít nhất một năm trong khoảng thời gian ba năm trước khi nộp đơn. • Người nộp đơn phải đóng vai trò làm người quản lý hoặc giám đốc điều hành trong một thực thể của Hoa Kỳ. 1 L-1A/EB-1(C) KHẢ THI NHƯ THẾ NÀO VỚI HẦU HẾT MỌI NGƯỜI? Quá trình loại bỏ sẽ khiến visa Chuyển giao trong nội bộ công ty L-1A cho Người quản lý hoặc Giám đốc điều hành đa quốc gia và quy trình thẻ xanh song song của cái gọi là EB-1 (C) là sự thay thế khả thi duy nhất cho EB- 24 EB5 INVESTORS M AGAZINE • Người nộp đơn L-1A sẽ chỉ được chấp thuận trong khoảng thời gian một năm nếu thực thể tại Hoa Kỳ mới được thành lập hoặc có ít hoạt động kinh doanh trước đó, trong khi những người nộp đơn L-1A với các doanh nghiệp được thành lập lâu hơn có thể đủ điều kiện nhận được L-1A với hiệu lực ba năm.