EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 25

L-1A và EB-1 (C) có phải là sự thay thế khả thi cho EB-5? Tại sao visa L-1A và EB-1(C) có thể là lựa chọn nhanh hơn cho các cá nhân có giá trị ròng cao từ Việt Nam di cư đến Hoa Kỳ so với EB-5. Tác giả Brandon Meyer T rong phần lớn thập kỷ qua, chương trình Nhà đầu tư nhập cư EB-5 là lựa chọn số một cho các cá nhân có giá trị ròng cao và gia đình của họ từ Việt Nam đang tìm cách nhập cư vào Hoa Kỳ. Nói chung, chương trình EB-5 yêu cầu nhà đầu tư đầu tư thụ động 500.000 đô la vào quỹ đầu tư, sau đó tạo ra ít nhất 10 công việc đủ điều kiện mới thay mặt cho nhà đầu tư. Mặc dù thời gian xử lý của chính phủ Hoa Kỳ sẽ khác nhau, hầu hết các nhà đầu tư từ Việt Nam cho rằng họ sẽ nhận được thẻ xanh trong vòng hai năm sau khi đầu tư vào EB-5. TÌNH TRẠNG VISA CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM NỘP ĐƠN XIN CẤP VISA Sự phổ biến của EB-5 tại Việt Nam đã tăng lên đến mức Việt Nam vươn lên thành nhóm tiêu dùng visa EB-5 lớn thứ hai toàn cầu sau Trung Quốc. Tuy nhiên, sự thành công của EB-5 tại Việt Nam lại có một nhược điểm. Do sự phổ biến của EB-5 tăng lên mà nhu cầu visa EB-5 (được phân bổ sau khi nhà đầu tư hoàn thành thành công bước hai của quy trình EB-5 bao gồm ba bước tổng thể) bắt đầu vượt quá nguồn cung. Chính phủ Hoa Kỳ chỉ có thể cấp tối đa 10.000 visa hàng năm, trong đó visa người phụ thuộc được tính vào số 10.000 này. Mức độ phổ biến của EB-5 cũng tăng nhanh ở các quốc gia như Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Đài Loan. Tình trạng căng thẳng với giới hạn 10.000 visa hàng năm đã tăng lên. Do nhu cầu dự kiến về visa EB-5 trong tương lai (dựa trên các đơn kiến nghị I-526 đang chờ xử lý), chính phủ Hoa Kỳ sau đó bắt đầu đưa ra thời gian chờ đợi cho các nhà đầu tư từ Việt Nam để giữ hạn ngạch toàn cầu hàng năm là 10.000 visa. Thời gian chờ đợi cho các nhà đầu tư EB-5 đến từ Việt Nam ước tính EB5INVESTORS.VN 23