EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 23

Đệm vốn của nhà phát triển cao và vị trí đầu tiên của khoản vay EB-5 sẽ bảo đảm việc hoàn trả khoản đầu tư EB-5 tốt hơn. khoản vay vị trí đầu tiên và được thế chấp hoàn toàn trong khoản vay EB-5 chưa thanh toán bằng chứng thư ủy thác đầu tiên. NHÀ ĐẦU TƯ NÊN HIỂU THẾ NÀO VỀ TẠO VIỆC LÀM Còn nhiều mục nữa mà các nhà đầu tư EB-5 nên tập trung vào khi xem xét và quyết định đầu tư vào một dự án EB-5. Tuy nhiên, các mục đầu tiên và quan trọng nhất phải là nhà phát triển, vốn đầu tư, tạo việc làm và chiến lược rút lui. Khi xem xét tạo việc làm cho một dự án, một nhà đầu tư EB-5 phải đọc qua Những Tác Động Bắt Buộc và Gián Tiếp Đối Với Việc Làm do một bên thứ ba chuyên nghiệp chuẩn bị. Dự án nên tạo ra một lượng công việc dư thừa, vượt qua các điều kiện việc làm để được phê duyệt thẻ xanh cần thiết của USCIS. Tốt nhất là nếu tỷ lệ phần trăm cao của các công việc được tạo ra là các công việc xây dựng trực tiếp, điều đó có nghĩa là tạo việc làm không phụ thuộc vào việc kinh doanh hiện tại. MỘT CHIẾN LƯỢC RÚT LUI TỐT Chiến lược rút lui được nêu trong Biên bản ghi nhớ về cơ hội phát hành riêng lẻ (PPM) cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh rõ ràng về chiến lược và nguồn lực đầu tư EB-5 có hoàn trả. Hầu hết các dự án EB-5 phải chỉ ra rằng dòng tiền của họ vượt quá khoản vay EB-5 một khoản đáng kể hoặc họ có kế hoạch tái cấp vốn hợp lý và có thể đạt được. Tuy nhiên, sẽ an toàn hơn cả nếu chiến lược rút lui trong trường hợp xấu nhất, có nghĩa là nếu hoạt động của dự án và dòng tiền dự án thất bại, nó được bảo đảm bằng Quynh Lai là giám đốc quan hệ khách hàng tại Bether Capital Inc. Bà nhận thức rõ về mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và cũng biết cách chuyển đổi từ ngôn ngữ kinh doanh thành quản lý hiệu quả sự hài lòng của khách hàng. Sự nghiệp chuyên nghiệp của Quynh Lai bao gồm hơn 12 năm kinh nghiệm quản lý và phát triển kinh doanh trong lĩnh vực nhập cư đầu tư. Bà chuyên về các chương trình nhập cư kinh doanh Canada và chương trình EB-5 tại Hoa Kỳ. Bà có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Hertfordshire ở Anh, bằng cử nhân kinh doanh quốc tế và bằng cử nhân ngôn ngữ. EB5INVESTORS.VN 21